NEW DELHI, IND  23.02 – 27.02.2019
 Đội tuyển Việt Nam tham dự  Huy chương Việt Nam tham dự
 Nhật ký  Danh sách thi đấu
 Tổng hợp thành tích giải  Tổng hợp thành tích năm
 Kỷ lục QG mới – 01   Kỷ lục Quốc gia cũ
 HUY CHƯƠNG  MEDAL

——————————————————————————————

THỨ NGÀY GIỜ NỘI DUNG KLQGmới   ↓
T7 23.02 10:30 50m Súng trường 3 tư thế nam – 1  pdf
50m Súng trường 3 tư thế nam – 2  pdf
50m Súng trường 3 tư thế nam - MQS  pdf
13:15 10m Súng trường hơi nữ  pdf
10m Súng trường hơi nữ - MQS  pdf
10m Súng trường hơi nữ – Chung kết   pdf
CN 24.02 10:30 50m Súng trường 3 tư thế nam    pdf
50m Súng trường 3 tư thế nam – Chung kết     pdf
13:30 25m Súng ngắn thể thao nữ    pdf
25m Súng ngắn thể thao nữ - MQS    pdf
25m Súng ngắn thể thao nữ – Chung kết     pdf
13:45 10m Súng ngắn hơi nam    pdf
10m Súng ngắn hơi nam - MQS    pdf
10m Súng ngắn hơi nam – Chung kết     pdf
T2 25.02 10:45 10m Súng trường hơi nam    pdf
10m Súng trường hơi nam - MQS    pdf
10m Súng trường hơi nam – Chung kết     pdf
10:30 50m Súng trường 3 tư thế nữ – 1    pdf
50m Súng trường 3 tư thế nữ – 2    pdf
50m Súng trường 3 tư thế nữ - MQS    pdf
T3 26.02 10:30 50m Súng trường 3 tư thế nữ    pdf
50m Súng trường 3 tư thế nữ – Chung kết     pdf
11:15 10m Súng ngắn hơi nữ    pdf
10m Súng ngắn hơi nữ – Chung kết     pdf
12:00 25m Súng ngắn bắn nhanh nam    pdf
25m Súng ngắn bắn nhanh nam – Chung kết     pdf
T4 27.02 10:30 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội    pdf
10m S.trường hơi hỗn hợp đồng đội – C.kết     pdf
13:30 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội KLQG mới  pdf
10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – C.kết     pdf