TỔNG HỢP HUY CHƯƠNG MEDAL
Tải về thành tích (PDF)
THỨ NGÀY GIỜ VIE NỘI DUNG THI ĐẤU USA TIME EVENT
Thứ 2 06.05.2013  20:15 – 21:30 Súng trường hơi 60v nam 09:15 – 10:30 10m Air Rifle Men
 22:45 – 23:35 Súng ngắn hơi 40v nữ 11:45 – 12:35 10m Air Pistol Women
Thứ 3 07.05.2013  00:30 Chung kết Súng trường hơi 60v nam 13:30 Finals 10m Air Rifle Men
     02:00 Chung kết Súng ngắn hơi 40v nữ 15:00 Finals 10m Air Pistol Women
 20:15 – 21:30 Súng ngắn hơi 60v nam 09:15 – 10:30 10m Air Pistol Men
 22:30 Chung kết Súng ngắn hơi 60v nam 11:30 Finals 10m Air Pistol Men
Thứ 4 08.05.2013  20:15 – 21:15 Súng trường hơi 40v nữ 09:15 – 10:15 10m Air Rifle Women
 22:00 Chung kết Súng trường hơi 40v nữ 11:00 Finals 10m Air Rifle Women
Thứ 5 09.05.2013  20:00 – 23:30 Súng ngắn bắn nhanh nam – 1 09:00 – 12:30 25m Rapid Fire Pistol Men Stage 1
 20:15 – 23:00 Súng trường 3×40 nam 09:15 – 12:00 50m Rifle 3 Positions Men
Thứ 6 10.05.2013  00:00 Chung kết Súng trường 3×40 nam 13:00 Finals 50m Rifle 3 Positions Men
 20:15 – 22:00 Súng trường 3×20 nữ 09:15 – 11:00 50m Rifle 3 Positions Women
 23:00 Chung kết Súng trường 3×20 nữ 12:00 Finals 50m Rifle 3 Positions Women
 23:30 – 03:00 Súng ngắn bắn nhanh nam – 2 12:30 – 16:00 25m Rapid Fire Pistol Men Stage 2
Thứ 7 11.05.2013  03:30 Chung kết Súng ngắn bắn nhanh nam 16:30 Finals 25m Rapid Fire Pistol Men
 20:00 – 23:00 Súng ngắn thể thao nữ – Chậm 09:00 – 12:00 25m Pistol  Women Precision Stage
 20:15 – 21:05 Súng trường nằm 60v nam – 1 09:15 – 10:05 50m Rifle Prone Men Elimination 1
     22:15 – 23:05 Súng trường nằm 60v nam – 2 11:15 – 12:05 50m Rifle Prone Men Elimination 2
 23:30 – 01:30 Súng ngắn thể thao nữ – Nhanh 12:30 – 14:30 25m Pistol  Women Repid Fire Stage
CN 12.05.2013  02:30 Chung kết Súng ngắn thể thao nữ 15:30 Finals 25m Pistol  Women
 20:15 – 21:45 Súng ngắn bắn chậm 60v nam 09:15 – 10:45 50m Pistol Men
 22:45 Chung kết Súng ngắn bắn chậm 60v nam 11:45 Finals 50m Free pistol Men
Thứ 2 13.05.2013  00:15 – 01:05 Súng trường nằm 60v nam 13:15 – 14:05 50m Rifle Prone Men
 02:00 Chung kết Súng trường nằm 60v nam 15:00 Finals 50m Rifle Prone Men