SUHL, ĐỨC – 24.06 – 28.06.2018

 Đội tuyển Việt nam tham không tham dự  Tổng hợp thành tích năm
 Tổng hợp thành tích giải  Kỷ lục cũ
 HUY CHƯƠNG  MEDAL

——————————————————————————————