Đã đăng ký Điều lệ thi đấu
Nhật ký Mẫu đăng ký thi đấu
Tổng hợp thành tích giải Tổng hợp thành tích năm
Kỷ lục mới – 12 Kỷ lục trẻ QG
HUY CHƯƠNG MEDAL
Results
NỘI DUNG   EVENT
 — 10m súng ngắn hơi Nam 10m Air Pistol Men
 — 50m súng ngắn bắn chậm Nam 50m Pistol Men
 — 25m súng ngắn bắn nhanh Nam 25m Rapid fire Pistol
 — 25m súng ngắn tiêu chuẩn Nam 25m Standard Pistol men
 — 25m súng ngắn thể thao Nam 25m Sport Pistol Men
 — 25m súng ngắn ổ quay Nam 25m Center Fire Pistol Men
 — 10m súng ngắn hơi Nữ 10m Air Pistol Women
 — 25m súng ngắn thể thao Nữ 25m Sport Pistol Women
 — 10m súng trường hơi Nam 10m Air Rifle Men
 — 50m súng trường nằm Nam 50m Rifle Prone Men
 — 50m súng trường 3×40 Nam 50m 3 Position Men
 — 10m súng trường hơi Nữ 10m Air Rifle Women
 — 50m súng trường nằm Nữ 50m Rifle Prone Women
 — 50m súng trường 3×20 Nữ 50m 3 Position Women
   — 10m súng trường di động tiêu chuẩn Nam 10m Running Target Men
   — 10m súng trường di động hỗn hợp Nam 10m Running Target Mix Men
 — 10m súng trường di động tiêu chuẩn Nữ 10m Running Target Women
 — 10m súng trường di động hỗn hợp Nữ 10m Running Target Mix Women