Số lượng thành viên tham dự  Điều lệ và lịch
 Nhật ký giải
 Tổng hợp thành tích giải  Tổng hợp thành tích năm
 Kỷ lục QG mới  Kỷ lục Quốc gia cũ
 HUY CHƯƠNG  MEDAL
 

————————————————————————————————

THỨ NGÀY GIỜ NỘI DUNG KL QG  
   mới
CN 26.05 13:30 25m Súng ngắn thể thao nữ – 1
13:45 10m Súng trường hơi nữ – 1
13:45 50m Súng trường 3 tư thế nam – 1
16:00 10m Súng trường hơi nữ – 2
17:30 50m Súng trường 3 tư thế nam – 2
18:30 10m Súng trường hơi nữ – Chung kết
T2 27.05 13:30 25m Súng ngắn thể thao nữ – 2
13:45 10m Súng ngắn hơi nam – 1
13:45 50m Súng trường 3 tư thế nam
16:16 10m Súng ngắn hơi nam – 2
17:30 50m Súng trường 3 tư thế nam – Chung kết
19:15 10m Súng ngắn hơi nam – Chung kết
20:45 25m Súng ngắn thể thao nữ – Chung kết
T3 28.05 13:30 25m Súng ngắn bắn nhanh nam – 1
13:45 10m Súng trường hơi nam – 1
13:45 50m Súng trường 3 tư thế nữ – 1
16:00 10m Súng trường hơi nam – 2
17:30 50m Súng trường 3 tư thế nữ – 2
18:15 10m Súng trường hơi nam – Chung kết
T4 29.05 13:30 25m Súng ngắn bắn nhanh nam – 2
13:45 10m Súng trường hơi nữ – 1
13:45 50m Súng trường 3 tư thế nữ
16;15 10m Súng ngắn hơi nữ – 2
17:30 50m Súng trường 3 tư thế nữ – Chung kết
19:15 10m Súng ngắn hơi nữ – Chung kết
22:30 25m Súng ngắn bắn nhanh nam – Chung kết
T5 30.05 13:45 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội – 1
15:15 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội – 2
16:45 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – 1
17:00 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội – Chung kết
18:15 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – 2
20:00 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – Chung kết

————————————————————————————————