Đội tuyển Việt Nam tham dự  Danh sách thi đấu
 Tổng hợp thành tích giải  Tổng hợp thành tích năm
 Kỷ lục QG mới  Kỷ lục Quốc gia cũ
 HUY CHƯƠNG  MEDAL

——————————————————————————————

NGÀY GIỜ NỘI DUNG KLQG
 mới
C.nhật 13:45 10m Súng trường hơi nữ  pdf
26.05 10m Súng trường hơi nữ – MQS  pdf
10m Súng trường hơi nữ – Chung kết Live  pdf
13:45 50m Súng trường 3 tư thế nam – 1  pdf
50m Súng trường 3 tư thế nam – 2  pdf
50m Súng trường 3 tư thế nam – MQS  pdf
Thứ 2 13:30 25m Súng ngắn thể thao nữ  pdf
27.05 25m Súng ngắn thể thao nữ – MQS  pdf
25m Súng ngắn thể thao nữ – Chung kết  pdf
13:45 10m Súng ngắn hơi nam  pdf
10m Súng ngắn hơi nam – MQS  pdf
10m Súng ngắn hơi nam – Chung kết  pdf
Thứ 3 13:45 50m Súng trường 3 tư thế nam  pdf
28.05 50m Súng trường 3 tư thế nam – Chung kết  pdf
13:45 10m Súng trường hơi nam  pdf
10m Súng trường hơi nam – MQS  pdf
10m Súng trường hơi nam – Chung kết Video  pdf
13:45 50m Súng trường 3 tư thế nữ – 1  pdf
50m Súng trường 3 tư thế nữ – 2  pdf
50m Súng trường 3 tư thế nữ - MQS  pdf
Thứ 4 13:45 50m Súng trường 3 tư thế nữ      pdf
29.05 50m Súng trường 3 tư thế nữ – Chung kết      pdf
13:30 25m Súng ngắn bắn nhanh nam      pdf
25m Súng ngắn bắn nhanh nam - MQS      pdf
25m Súng ngắn bắn nhanh nam – Chung kết      pdf
13:45 10m Súng ngắn hơi nữ      pdf
10m Súng ngắn hơi nữ - MQS      pdf
10m Súng ngắn hơi nữ – Chung kết      pdf
Thứ 5 13:45 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội      pdf
30.05 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội – Chung kết      pdf
16:45 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội      pdf
10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – Chung kết      pdf

——————————————————————————————

ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM THAM DỰ

10m Súng ngắn hơi nam
Trần Quốc Cường  576 37/162
Hoàng Xuân Vinh  573 50/162
Nguyễn Hoàng Phương  567 97/162
10m Súng ngắn hơi nữ 
Bùi Thý Thu Thuỷ  578 10/136
25m Súng ngắn thể thao nữ 
Bùi Thuý Thu Thuỷ  563 79/105
25m Súng ngắn bắn nhanh nam
Hà Minh Thành  584 45/83
10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội  565 28/47
Bùi Thý Thu Thuỷ  276
Nguyễn Hoàng Phương  289