Đội tuyển Việt Nam tham dự  Danh sách thi đấu
 Tổng hợp thành tích giải  Tổng hợp thành tích năm
 Kỷ lục QG mới – 01  Kỷ lục Quốc gia cũ
 HUY CHƯƠNG  MEDAL

——————————————————————————————

NGÀY GIỜ NỘI DUNG KLQG
 mới
C.nhật 13:45 10m Súng trường hơi nữ  pdf
26.05 10m Súng trường hơi nữ – MQS  pdf
10m Súng trường hơi nữ – Chung kết Live  pdf
13:45 50m Súng trường 3 tư thế nam – 1  pdf
50m Súng trường 3 tư thế nam – 2  pdf
50m Súng trường 3 tư thế nam – MQS  pdf
Thứ 2 13:30 25m Súng ngắn thể thao nữ  pdf
27.05 25m Súng ngắn thể thao nữ – MQS  pdf
25m Súng ngắn thể thao nữ – Chung kết  pdf
13:45 10m Súng ngắn hơi nam  pdf
10m Súng ngắn hơi nam – MQS  pdf
10m Súng ngắn hơi nam – Chung kết  pdf
Thứ 3 13:45 50m Súng trường 3 tư thế nam  pdf
28.05 50m Súng trường 3 tư thế nam – Chung kết  pdf
13:45 10m Súng trường hơi nam  pdf
10m Súng trường hơi nam – MQS  pdf
10m Súng trường hơi nam – Chung kết Video  pdf
13:45 50m Súng trường 3 tư thế nữ – 1  pdf
50m Súng trường 3 tư thế nữ – 2  pdf
50m Súng trường 3 tư thế nữ - MQS  pdf
Thứ 4 13:45 50m Súng trường 3 tư thế nữ      pdf
29.05 50m Súng trường 3 tư thế nữ – Chung kết      pdf
13:30 25m Súng ngắn bắn nhanh nam      pdf
25m Súng ngắn bắn nhanh nam - MQS      pdf
25m Súng ngắn bắn nhanh nam – Chung kết      pdf
13:45 10m Súng ngắn hơi nữ    *  pdf
10m Súng ngắn hơi nữ - MQS      pdf
10m Súng ngắn hơi nữ – Chung kết      pdf
Thứ 5 13:45 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội      pdf
30.05 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội – Chung kết      pdf
16:45 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội      pdf
10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – Chung kết      pdf

——————————————————————————————

ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM THAM DỰ

10m Súng ngắn hơi nam
Trần Quốc Cường  576 37/162
Hoàng Xuân Vinh  573 50/162
Nguyễn Hoàng Phương  567 97/162
10m Súng ngắn hơi nữ 
Bùi Thý Thu Thuỷ  578 10/136
25m Súng ngắn thể thao nữ 
Bùi Thuý Thu Thuỷ  563 79/105
25m Súng ngắn bắn nhanh nam
Hà Minh Thành  584 45/83
10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội  565 28/47
Bùi Thý Thu Thuỷ  276
Nguyễn Hoàng Phương  289