Jakata Palembang, INDONESIA. 19.08 – 26.08.2018

 Đội tuyển Việt nam tham dự  Điều lệ và lịch
 Đăng ký và danh sách thi đấu
 Tổng hợp thành tích giải  Tổng hợp thành tích năm
 Kỷ lục QG mới  Kỷ lục Quốc gia cũ
 HUY CHƯƠNG  MEDAL

——————————————————————————————

THỨ NGÀY GIỜ NỘI DUNG  KL  Ký hiệu
CN 19.08 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội – 1
10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội – 2
10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – 1
10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – 2
10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội – C.kết
10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – C.kết
Đĩa bay Trap nam – 1
Đĩa bay Trap nữ – 1
T2 20.08 10m Súng trường hơi nam
10m Súng trường hơi nữ
10m Súng trường hơi nam – Chung kết
10m Súng trường hơi nữ – Chung kết
Đĩa bay Trap nam – 2
Đĩa bay Trap nữ – 2
Đĩa bay Trap nữ – Chung kết
Đĩa bay Trap nam – Chung kết
T3 21.08 50m Súng trường 3 tư thế nam
10m Súng ngắn hơi nam
10m Súng ngắn hơi nam – Chung kết
50m Súng trường 3 tư thế nam – Chung kết
Đĩa bay Trap hỗn hợp đồng đội
Đĩa bay Trap hỗn hợp đồng đội – Chung kết
T4 22.08 25m Súng ngắn thể thao nữ
50m Súng trường 3 tư thế nữ
50m Súng trường 3 tư thế nữ – Chung kết 
25m Súng ngắn thể thao nữ – Chung kết 
T5 23.08 300m Súng trường 3 tư thế nam – 1
300m Súng trường 3 tư thế nam – 2
10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam – 1
Đĩa bay Double Trap nữ
Đĩa bay Double Trap nam
Đĩa bay Double Trap nam – Chung kết 
T6 24.08 10m Súng ngắn hơi nữ
300m Súng trường 3 tư thế nam
25m Súng ngắn bắn nhanh nam – 1
10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam – 2
10m Súng ngắn hơi nữ – Chung kết
10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam – C.kết 
T7 25.08 10m Súng trường di động hỗn hợp nam
25m Súng ngắn bắn nhanh nam – 2
25m Súng ngắn bắn nhanh nam – Chung kết 
Đĩa bay Skeet nữ – 1
Đĩa bay Skeet nam – 1
CN 26.08 Đĩa bay Skeet nữ – 2
Đĩa bay Skeet nam – 2
Đĩa bay Skeet nữ – Chung kết 
Đĩa bay Skeet nam – Chung kết