Jakata Palembang, INDONESIA. 19.08 – 26.08.2018

 
 Đội tuyển Việt nam tham dự  Điều lệ và lịch
 Tổng hợp thành tích giải  Tổng hợp thành tích năm
 Nhật ký  Kỷ lục Đại hội thể thao châu Á mới
 Kỷ lục QG mới  Kỷ lục Quốc gia cũ
 HUY CHƯƠNG  MEDAL

——————————————————————————————

THỨ NGÀY  GIỜ NỘI DUNG   KL
CN 19.08  09:00 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội – 1
 11:00 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội – 2
 13:00 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – 1
 14:30 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – 2
 13:00 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội – C.kết
 16:20 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – C.kết
 09:00 Đĩa bay Trap nam – 1
 09:00 Đĩa bay Trap nữ – 1
T2 20.08  08:30 10m Súng trường hơi nam
 10:30 10m Súng trường hơi nữ
 10:45 10m Súng trường hơi nam – Chung kết
 12:30 10m Súng trường hơi nữ – Chung kết
 09:00 Đĩa bay Trap nam – 2
 09:00 Đĩa bay Trap nữ – 2
 14:00 Đĩa bay Trap nữ – Chung kết
 16:00 Đĩa bay Trap nam – Chung kết
T3 21.08  09:00 50m Súng trường 3 tư thế nam
 09:00 10m Súng ngắn hơi nam
 11:45 10m Súng ngắn hơi nam – Chung kết
 13:30 50m Súng trường 3 tư thế nam – Chung kết
 08:00 Đĩa bay Trap hỗn hợp đồng đội
 16:00 Đĩa bay Trap hỗn hợp đồng đội – Chung kết
T4 22.08  09:00 25m Súng ngắn thể thao nữ
 09:00 50m Súng trường 3 tư thế nữ
 13:30 50m Súng trường 3 tư thế nữ – Chung kết 
 15:30 25m Súng ngắn thể thao nữ – Chung kết 
T5 23.08  08:30 300m Súng trường 3 tư thế nam – 1
 11:30 300m Súng trường 3 tư thế nam – 2
 09:00 10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam – 1
 09:00 Đĩa bay Double Trap nữ
 09:00 Đĩa bay Double Trap nam
 15:30 Đĩa bay Double Trap nam – Chung kết 
T6 24.08  09:00 10m Súng ngắn hơi nữ
 09:00 300m Súng trường 3 tư thế nam
 09:00 25m Súng ngắn bắn nhanh nam – 1
 09:00 10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam – 2
 13:00 10m Súng ngắn hơi nữ – Chung kết
 15:00 10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam – C.kết 
T7 25.08  08:30 10m Súng trường di động hỗn hợp nam
 09:00 25m Súng ngắn bắn nhanh nam – 2
 15:00 25m Súng ngắn bắn nhanh nam – Chung kết 
 09:00 Đĩa bay Skeet nữ – 1
 09:00 Đĩa bay Skeet nam – 1
CN 26.08  09:00 Đĩa bay Skeet nữ – 2
 09:00 Đĩa bay Skeet nam – 2
 14:00 Đĩa bay Skeet nữ – Chung kết 
 16:00 Đĩa bay Skeet nam – Chung kết