DANH SÁCH HLV VĐV BẮN SÚNG 

THAM DỰ ĐẠI HỘI THỂ THAO CHÂU Á 

INDONESIA 2018

————————————————–

HUẤN LUYỆN VIÊN: 05

1. Nguyễn Thị Nhung – Tổng cục TDTT

2. Park Chung Gun – Chuyên gia Hàn Quốc

3. Ngô Thị Ngân Hà – Liên đoàn Bắn súng Việt Nam

4. Nghiêm Việt Hùng – Hà Nội

5. Đặng Hồng Hà – Hà Nội

VẬN ĐỘNG VIÊN: 18

Quân đội: 06

1. Hoàng Xuân Vinh – Quân đội

- 10m Súng ngắn hơi – 579

2. Hà Minh Thành – Quân đội

- 25m Súng ngắn bắn nhanh nam – 579

3. Nguyễn Duy Hoàng – Quân đội

- 10m Súng trường hơi nam – 612,6

- 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội – 403,2

4. Nguyễn Thành Nam – Quân đội

- 10m Súng trường hơi nam – 610,8

5. Nguyễn Huyền Trang – Quân đội

- 50m Súng trường 3 tư thế nữ – 1.137

6. Lê Thị Linh Chi – Quân đội

- 25m Súng ngắn thể thao nữ – 575

- 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – 378 – HC đồng đồng đội

- 10m Súng ngắn hơi - 

Hải Dương: 02

7. Trần Quốc Cường – Hải Dương

- 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – 384 – HC đồng đồng đội 

- 10m Súng ngắn hơi – 574

8. Phạm Thị Hà – Hải Dương

- 25m Súng ngắn thể thao nữ – 573

Công an nhân dân: 02

9. Nguyễn Đình Thành – CAND

10. Đặng Lê Ngọc Mai – CAND

Hà Nội: 05

11. Bùi Thuý Thu Thuỷ – Hà Nội

- 10m Súng ngắn hơi – 579

12. Trần Hoàng Vũ – Hà Nội

- 10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam – 556

- 10m Súng trường di động hỗn hợp nam – 366

13. Ngô Hữu Vượng – Hà Nội

- 10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam – 571 – HC đồng

- 10m Súng trường di động hỗn hợp nam – 374

14. Nguyễn Hoàng Điệp – Hà Nội

- Đĩa bay Trap nam – 113

15. Lê Nghĩa – Hà Nội

- Đĩa bay Trap nam – 111

TP HCM: 02

16. Phan Công Minh – TP HCM

- 25m Súng ngắn bắn nhanh nam – 579

17. Iwaki Ai – TP HCM

- 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội – 403,2

Vĩnh Phúc: 01

18. Nguyễn Thị Ngân – Vĩnh Phúc

- 50m Súng trường 3 tư thế nữ – 1.139