TRUNG TÂM HL TT QG – HÀ NỘI. 25.11 – 04.12.2018

Điều lệ Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 8 năm 2018

 Đăng ký thi đấu  Điều lệ và lịch
 Số lượng thành viên tham dự  Lịch mới 17.10.2018
 Nhật ký giải  Lượt đấu
 Tổng hợp thành tích giải  Tổng hợp thành tích năm
 Kỷ lục Đại hội mới  Kỷ lục Đại hội cũ
 Kỷ lục QG mới  Kỷ lục Quốc gia cũ
 HUY CHƯƠNG  MEDAL

——————————————————————————————

 THỨ  NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG KL
 CN  25.11  08:00  Đón tiếp các đoàn
 08:00  Tập luyện các tuyến
 09:00  Họp trọng tài
 T2  26.11  08:00  Họp trọng tài
 09:00  Họp BTC – Trưởng đoàn
 09:00  Kiểm tra vũ khí, trang bị thi đấu
 T3  27.11  08:00  Khai mạc
 10:00  10m Súng trường hơi nam
 14:00  10m Súng trường hơi nam – Chung kết
 10:00  50m Súng ngắn bắn chậm nam
 T4  28.11  09:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ
 13:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ – Chung kết
 09:00  25m Súng ngắn ổ quay nam
 09:00  10m Súng ngắn hơi nữ
 14:00  10m Súng ngắn hơi nữ – Chung kết
 T5  29.11  09:00  50m Súng trường nằm nữ
 09:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam
 13:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam – Chung kết
 09:00  25m Súng ngắn bắn nhanh nam
 12:00  25m Súng ngắn bắn nhanh nam – Chung kết
 T6  30.11  09:00  10m Súng ngắn hơi nam
14:00  10m Súng ngắn hơi nam – Chung kết
 09:00  50m Súng trường nằm nam
 09:00  Đĩa bay Skeet nam
 15:00  Đĩa bay Skeet nam – Chung kết
 09:00  Đĩa bay Skeet nữ
 15:00  Đĩa bay Skeet nữ – Chung kết
 T7  01.12  09:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nữ
 09:00  10m Súng trường hơi nữ
 14:00  10m Súng trường hơi nữ – Chung kết
 09:00  25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam
 09:00  Đĩa bay Trap nữ
 Đĩa bay Trap nữ – Chung kết
 CN  02.12  09:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nam
 09:00  50m Súng trường 3 tư thế nam
 14:00  50m Súng trường 3 tư thế nam – Chung kết
 09:00  Đĩa bay Trap nam
 15:00  Đĩa bay Trap nam – Chung kết
 09:00  Đĩa bay Double Trap nam
15:00  Đĩa bay Double Trap nam – Chung kết
 09:00  Đĩa bay Double Trap nữ
 T2  03.12  09:00  25m Súng ngắn thể thao nữ
 12:00  25m Súng ngắn thể thao nữ – Chung kết
 09:00  50m Súng trường 3 tư thế nữ
 14:00  50m Súng trường 3 tư thế nữ – Chung kết
 T3  04.12  09:00  Bế mạc