TRUNG TÂM HL TT QG – HÀ NỘI. 25.11 – 04.12.2018

Điều lệ Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 8 năm 2018

 Đăng ký thi đấu  Điều lệ và lịch
 Số lượng thành viên tham dự  Danh sách thi đấu
 Nhật ký giải  Lượt đấu
 Tổng hợp thành tích giải  Tổng hợp thành tích năm
 Kỷ lục Đại hội mới – 24  Kỷ lục Đại hội cũ
 Kỷ lục QG mới – 03  Kỷ lục Quốc gia cũ
 HUY CHƯƠNG  MEDAL

——————————————————————————————

 THỨ  NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG KL
 CN  25.11  08:00  Đón tiếp các đoàn
 08:00  Tập luyện các tuyến
 09:00  Họp trọng tài
 T2  26.11  08:00  Họp trọng tài
 09:00  Họp BTC – Trưởng đoàn
 09:00  Kiểm tra vũ khí, trang bị thi đấu
 T3  27.11  10:00  10m Súng trường hơi nam  TH  pdf
   10m Súng trường hơi nam – Chung kết  HD  pdf
   10m Súng trường hơi nam - Đồng đội     pdf
 10:00  50m Súng ngắn bắn chậm nam    pdf
 50m Súng ngắn bắn chậm nam - Đồng đội     pdf
 Huy chương 27.11.2018  
 T4  28.11  09:00  10m S.trường di động tiêu chuẩn nữ và C.kết    pdf
 10m S.trường di động tiêu chuẩn nữ – Đồng đội  HN  pdf
 09:00  25m Súng ngắn ổ quay nam HCM  pdf
 25m Súng ngắn ổ quay nam – Đồng đội HCM  pdf
 09:00  10m Súng ngắn hơi nữ và Chung kết    pdf
 10m Súng ngắn hơi nữ – Đồng đội  HD  pdf
 Huy chương 28.11.2018
 T5  29.11  09:00  50m Súng trường nằm nữ    pdf
 50m Súng trường nằm nữ – Đồng đội    pdf
 09:00  10m S.trường di động tiêu chuẩn nam và C.kết  HN  pdf
 10m S.trường di động tiêu chuẩn nam – Đồng đội    pdf
 09:00  25m Súng ngắn bắn nhanh nam    pdf
 25m Súng ngắn bắn nhanh nam – Chung kết    pdf
 25m Súng ngắn bắn nhanh nam – Đồng đội    pdf
 Huy chương 29.11.2018
 T6  30.11  09:00  10m Súng ngắn hơi nam nam và Chung kết    pdf
 10m Súng ngắn hơi nam – Đồng đội    pdf
 09:00  50m Súng trường nằm nam    pdf
 50m Súng trường nằm nam – Đồng đội  pdf
 09:00  Đĩa bay Skeet nam và Chung kết    pdf
 Đĩa bay Skeet nam – Đồng đội     pdf
 09:00  Đĩa bay Skeet nữ và Chung kết    pdf
 Đĩa bay Skeet nữ – Đồng đội     pdf
 Huy chương 30.11.2018
 T7  01.12  09:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nữ    pdf
 10m St di động hỗn hợp nữ – Đồng đội    pdf
 09:00  10m Súng trường hơi nữ QNI,_VP  pdf
 10m Súng trường hơi nữ – Chung kết  VP  pdf
 10m Súng trường hơi nữ – Đồng đội    pdf
 09:00  25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam    pdf
 25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam – Đồng đội  HCM  pdf
 09:00  Đĩa bay Trap nam và Chung kết    pdf
 Đĩa bay Trap nam – Đồng đội    pdf
 09:00  Đĩa bay Trap nữ và Chung kết    pdf
 Đĩa bay Trap nữ – Đồng đội    pdf
 Huy chương 01.12.2018
 CN  02.12  09:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nam    pdf
 10m Súng trường di động hỗn hợp nam – Đồng đội    pdf
 09:00  50m Súng trường 3 tư thế nam và Chung kết    pdf
 50m Súng trường 3 tư thế nam – Chung kết  
 50m Súng trường 3 tư thế nam – Đồng đội    pdf
 09:00  Đĩa bay Double Trap nam và Chung kết    pdf
 Đĩa bay Double Trap nam – Đồng đội    pdf
 09:00  Đĩa bay Double Trap nữ    pdf
 Đĩa bay Double Trap nữ – Đồng đội    pdf
 Huy chương 02.12.2018
 T2  03.12  09:00  25m Súng ngắn thể thao nữ    pdf
 25m Súng ngắn thể thao nữ – Chung kết CAND  pdf
 25m Súng ngắn thể thao nữ – Đồng đội    pdf
 09:00  50m Súng trường 3 tư thế và Chung kết    pdf
 50m Súng trường 3 tư thế nữ – Chung kết  
 50m Súng trường 3 tư thế nữ – Đồng đội    pdf
 Huy chương 03.12.2018
 T3  04.12  09:00  Trao thưởng