ENGLISH

Đội tuyển Việt Nam tham dự
Nhật ký
kỷ lục mớI 15  *    -          Kỷ lục cũ
Tổng hợp thành tích giải
Tổng hợp thành tích năm
HUY CHƯƠNG
THỨ NGÀY GIỜ NỘI DUNG Tải về
 
T7 24.06 14:15 – 15:05 50m Súng trường nằm nữ trẻ **  pdf
16:00 – 16:50 50m Súng trường nằm nam trẻ *  pdf
19:30 – 21:00 50m Súng trường nằm nam trẻ – Chung kết  pdf
19:30 – 21:00 25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam trẻ *  pdf
CN 25.06 14:00 – 15:45 50m Súng trường 3×20 nữ trẻ *  pdf
16:45 50m S.trường 3×20 nữ trẻ – Chung kết  pdf
17:15 – 18:30 10m Súng ngắn hơi nam trẻ  pdf
20:30 10m Súng ngắn hơi nam trẻ – Chung kết *  pdf
20:50 – 21:40 10m Súng ngắn hơi nữ trẻ  pdf
22:50 10m Súng ngắn hơi nữ trẻ – Chung kết *  pdf
T2 26.06 13:15 – 14:30 10m Súng trường hơi nam trẻ *  pdf
14:00 – 16:15 25m Súng ngắn bắn nhanh nam trẻ *  pdf
14:30 – 16:00 50m Súng ngắn bắn chậm nam trẻ  pdf
17:15 – 18:05 10m Súng trường hơi nữ trẻ **  pdf
17:30 50m Súng ngắn bắn chậm nam trẻ – Chung kết  pdf
20:05 25m Súng ngắn bắn nhanh nam trẻ – Chung kết  pdf
21:45 10m Súng trường hơi nam trẻ – Chung kết  pdf
23:15 10m Súng trường hơi nữ trẻ – Chung kết  pdf
T3 27.06 14:00 – 16:45 50m Súng trường 3×40 nam trẻ *  pdf
14:00 – 18:00 25m Súng ngắn thể thao nam trẻ *  pdf
17:30 50m Súng trường 3×40 nam trẻ – Chung kết  pdf
18:30 – 21:00 25m Súng ngắn thể thao nữ trẻ *  pdf
  22:10 25m Súng ngắn thể thao nữ trẻ – Chung kết  pdf
T4 28.06 14:00 – 14:30 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội trẻ  Test
16:00 – 16:30 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội trẻ  Test
18:00 10m St hơi hỗn hợp đồng đội trẻ – Chung kết  Test
19:00 10m Sn hơi hỗn hợp đồng đội trẻ – Chung kết  Test