MALAYSIA 2013
 - Thành viên đội tuyển VN tham dự
 - Nhật ký giải
 - Tổng hợp thành tích
 - Tổng hợp thành tích trẻ
 - Tổng hợp thành tích các năm
HUY CHƯƠNG MEDAL
  THỨ NGÀY GIỜ NỘI DUNG EVENT
T 4 06.11.2013 09:00 Trap Nam 1 Trap Men 1
09:00 Trap Nữ Trap Women
T 5 07.11.2013 09:00 10m súng trường hơi Nam 10m Air Rifle Men
09:00 10m súng trường hơi Nam trẻ 10m Air Rifle Men Junior
09:00 25m súng ngắn thể thao Nữ 25m Pistol Women
09:00 25m súng ngắn thể thao Nữ trẻ 25m Pistol Women Junior
09:00 50m súng ngắn bắn chậm Nam 50m Pistol Men
09:00 50m súng ngắn bắn chậm Nam trẻ 50m Pistol Men Tunior
09:00 Trap Nam 2 Trap Men 2
 
T6 08.11.2013 09:00 10m súng trường hơi Nữ 10m Air Rifle Women
09:00 10m súng trường hơi Nữ trẻ 10m Air Rifle Women Junior
  09:00 25m súng ngắn bắn nhanh Nam 25m Rapid fire Pistol Men
09:00 25m súng ngắn bắn nhanh Nam trẻ 25m Rapid fire Pistol Men Junior
09:00 50m súng trường nằm Nam 50m Rifle Prone Men
09:00 50m súng trường nằm Nam trẻ 50m Rifle Prone Men Junior
T7 09.11.2013 09:00 10m súng ngắn hơi Nữ 10m Air Pistol Women
  09:00 10m súng ngắn hơi Nữ trẻ 10m Air Pistol Women Junior
09:00 25m súng ngắn tiêu chuẩn Nam 25m Standard Pistol Men
09:00 25m súng ngắn tiêu chuẩn Nam trẻ 25m Standard Pistol Men Junior
09:00 50m súng trường nằm Nữ 50m Rifle Prone Women
09:00 50m súng trường nằm Nữ trẻ 50m Rifle Prone Women Junior
09:00 Double Trap nam  Double Trap Men
CN 10.11.2013 09:00 10m súng ngắn hơi Nam 10m Air Pistol Men
09:00 10m súng ngắn hơi Nam trẻ 10m Air Pistol Men Junior
09:00 50m súng trường 3×40 Nam 50m Rifle 3 Positions Men
T 2 11.11.2013 09:00 25m súng ngắn ổ quay Nam 25m Center Fire Pistol Men
09:00 25m súng ngắn thể thao Nam trẻ 25m Sport Pistol Men Junior
09:00 50m súng trường 3×20 Nữ 50m Rifle 3 Positions Women
09:00 Skeet Nam 1 Skeet Men 1
09:00 Skeet Nữ Skeet Women
T 3 12.11.2013 09:00 Skeet Nam 2 Skeet Men 2