Danh sách và Quốc gia tham dự
Thành viên đội tuyển Quốc gia Việt Nam
Nhật ký giải
Tin tức
TỔNG HỢP HUY CHƯƠNG MEDAL
THỨ NGÀY  GIỜ VN NỘI DUNG EVENT
T 6 28.03.2014  19:15 10m Súng trường hơi Nam 10m Air Rifle Men
 23:15 10m Súng ngắn hơi Nữ 10m Air Pistol Women
T 7 29.03.2014  00:45 Chung kết 10m Súng trường hơi Nam Finals 10m Air Rifle Men
 02:30 Chung kết 10m Súng ngắn hơi Nữ Finals 10m Air Pistol Women
 20:15 10m Súng ngắn hơi Nam 10m Air Pistol Men
 22:15 10m Súng trường hơi Nữ 10m Air Rifle Women
CN 30.03.2014  01:00 Chung kết 10m Súng ngắn hơi Nam Finals 10m Air Pistol Men
 02:30 Chung kết 10m Súng trường hơi Nữ Finals 10m Air Rifle Women
 20:15 50m Súng trường 3×40 Nam 50m 3 Position Men
 21:00 25m Súng ngắn thể thao Nữ 25m Sport Pistol Women
T 2 31.03.2014  00:00 Chung kết 50m Súng trường 3×40 Nam Finals 50m 3 Position Men
 01:45 Chung kết 25m Súng ngắn thể thao Nữ Finals 25m Sport Pistol Women
 20:15 50m Súng trường 3×20 Nữ 50m 3 Position Women
 23:00 Chung kết 50m Súng trường 3×20 Nữ Finals 50m 3 Position Women
T 3 01.04.2014  20:00 25m Súng ngắn bắn nhanh Nam – 1 25m Rapid fire Pistol – Stage 1
 20:15 50m Súng ngắn bắn chậm Nam 50m Pistol Men
 22:30 Chung kết 50m Súng ngắn bắn chậm Nam Finals 50m Pistol Men
T4 02.04.2014  00:15 50m Súng trường nằm Nam – 1 50m Rifle Prone Men Elimination 1
 02:00 50m Súng trường nằm Nam – 2 50m Rifle Prone Men Elimination 2
 20:00 25m Súng ngắn bắn nhanh Nam – 2 25m Rapid fire Pistol – Stage 2
 20:15 50m Súng trường nằm Nam 50m Rifle Prone Men
 22:15 Chung kết 50m Súng trường nằm Nam Finals 50m Rifle Prone Men
T 5 03.04.2014  00:00 Chung kết 25m Súng ngắn bắn nhanh Nam Finals 25m Rapid fire Pistol