Nội dung, thành tích VĐV Việt Nam tham dự
Tổng hợp thành tích Results
Nhật ký
HUY CHƯƠNG MEDAL
THỨ NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG  EVENT
T 5 03.07.2014  07:00  Trap Nữ  Trap Women
 08:15  10m súng trường hơi Nam  10m Air Rifle Men
 10:30  Chung kết 10m súng trường hơi Nam  Finals 10m Air Rifle Men
 10:30  10m súng trường hơi Nữ  10m Air Rifle Women
 12:30  Chung kết 10m súng trường hơi Nữ  Finals 10m Air Rifle Women
 16:00  Chung kết Trap Nữ  Finals Trap Women
T 6 04.07.2014  08:00  Trap Nam  Trap Men
 08:15  10m súng ngắn hơi Nam  10m Air Pistol Men
 11:00  Chung kết 10m súng ngắn hơi Nam  Finals 10m Air Pistol Men
 15:30  Chung kết Trap Nam  Finals Trap Men
T 7 05.07.2014  08:00  10m súng ngắn hơi Nữ  10m Air Pistol Women
   08:00  50m súng trường 3×40 Nam  50m 3 Position Men
     10:30  Chung kết 10m súng ngắn hơi Nữ  Finals 10m Air Pistol Women
 12:15  50m súng trường 3×20 Nữ  50m 3 Position Women
     12:30  Chung kết 50m súng trường 3×40 Nam  Finals 50m 3 Position Men
     15:00  Chung kết 50m súng trường 3×20 Nữ  Finals 50m 3 Position Women
CN 06.07.2014  08:00  25m súng ngắn bắn nhanh Nam  25m Rapid fire Pistol Men
 08:00  Double Trap Nam  Double Trap Men
     12:00  Chung kết 25m súng ngắn bắn nhanh Nam  Finals 25m Rapid fire Pistol
     16:00  Chung kết Double Trap Nam  Finals Double Trap Men
T 2 07.07.2014  08:00  25m súng ngắn thể thao Nữ  25m Sport Pistol Women
 08:15  50m súng ngắn bắn chậm Nam  50m Pistol Men
     11:00  Chung kết 50m súng ngắn bắn chậm Nam  Finals 50m Pistol Men
 11:00  50m súng trường nằm Nam – 1  50m Rifle Prone Men Relay 1
 13:00  50m súng trường nằm Nam – 2  50m Rifle Prone Men Elimination 2
     14:00  Chung kết 25m súng ngắn thể thao Nữ  Finals 25m Sport Pistol Women
T 4 08.07.2014  07:00  Skeet Nữ  Skeets Women
 07:00  Skeet Nam – 1  Skeets Men Day 1
 08:15  50m súng trường nằm Nam  50m Rifle Prone Men
     10:30  Chung kết 50m súng trường nằm Nam  Finals 50m Rifle Prone Men
     16:00  Chung kết Skeet Nữ  Finals Skeets Women
T 5 09.2014   08:00  Skeet Nam – 2  Skeets Men Day 2
     15:30  Chung kết Skeet Nam  Finals Skeets Men