Đăng ký sơ bộ  Lịch --- Điều lệ
 Nhật ký giải  Số lượng thành viên tham dự
   Huy chương theo đơn vị  Lượt đấu
 Tổng hợp thành tích giải  Tổng hợp thành tích năm
 Kỷ lục QG mới  Kỷ lục Quốc gia cũ
 HUY CHƯƠNG  MEDAL
   

Quyết định lùi giải đấu

đến  20.06 – 30.06.2020

—————————————————————————————–

 NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG KLQG
       mới  
 20.06  08:00  Đón tiếp
 08:00  Tập luyện
 09:00  Họp trọng tài
 21.06  08:00  Tập luyện
 09:00  Kiểm tra vũ khí, trang bị thi đấu
 09:00  Họp BTC, Lãnh đội
 22.06  08:00  Khai mạc
 08:00  10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội
 08:00  50m Súng ngắn nam
 08:00  25m Súng ngắn thể thao nữ
 23.06  08:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ
 08:00  10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội
 24.06  08:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam
 08:00  10m Súng trường hơi nữ
 08:00  25m Súng ngắn thể thao nam
 25.06  08:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nữ
 08:00  10m Súng ngắn hơi nữ
 08:00  25m Súng ngắn bắn nhanh nam
 08:00  50m Súng trường nằm nam
 26.06  08:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nam
 08:00  50m Súng trường 3 tư thế nữ
 08:00  10m Súng trường hơi nam
 08:00  25m Súng ngắn ổ quay nam
 27.06  08:00  50m Súng trường 3 tư thế nam
 08:00  10m Súng ngắn hơi nam
 28.06  08:00  25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam
 08:00  50m Súng trường nằm nữ
 29.06  09:00  Bế mạc

 

——————————————————————————————