Đăng ký sơ bộ  Lịch --- Điều lệ
 Tổng hợp danh sách theo nội dung  Quyết định lùi giải đấu
 Nhật ký giải  Số lượng thành viên tham dự
   Huy chương theo đơn vị  Lượt đấu
 Tổng hợp thành tích giải  Tổng hợp thành tích năm
 Kỷ lục QG mới – 01  Kỷ lục Quốc gia cũ
 HUY CHƯƠNG  MEDAL
   

—————————————————————————————–

 NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG KLQG  
       mới    
 20.06  08:00  Đón tiếp
 08:00  Tập luyện
 09:00  Họp trọng tài
 21.06  08:00  Tập luyện
 09:00  Kiểm tra vũ khí, trang bị thi đấu
 09:00  Họp BTC, Lãnh đội
 22.06  08:00  10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội  pdf  DS
 08:00  50m Súng ngắn nam  pdf  DS
 08:00  25m Súng ngắn thể thao nữ  pdf  DS
 23.06  08:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ    pdf  DS
 08:00  50m Súng trường nằm nam    pdf  DS
 08:00  10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội    pdf  DS
 11:30  10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – Chung kết    pdf
 24.06  08:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam    pdf  DS
 08:00  10m Súng trường hơi nữ    pdf  DS
 08:00  10m Súng trường hơi nữ - Chung kết LiveYouTobe    pdf
 08:00  25m Súng ngắn thể thao nam    pdf  DS
 16:00  Khai mạc – Trao thưởng đợt 1
 25.06  08:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nữ    pdf  DS
 08:00  10m Súng ngắn hơi nữ  pdf  DS
 08:00  10m Súng ngắn hơi nữ - Chung kết   CAND  pdf
 08:00  25m Súng ngắn bắn nhanh nam    pdf  DS
 26.06  08:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nam    pdf  DS
 08:00  50m Súng trường 3 tư thế nữ    pdf  DS
 08:00  50m Súng trường 3 tư thế nữ - Chung kết     pdf
 08:00  10m Súng trường hơi nam    pdf  DS
 12:00  10m Súng trường hơi nam – Chung kết LiveYouTobe    pdf  
 08:00  25m Súng ngắn ổ quay nam    pdf  DS
 27.06  08:00  50m Súng trường 3 tư thế nam    pdf  DS
 27.06  08:00  50m Súng trường 3 tư thế nam - Chung kết    pdf
 08:00  10m Súng ngắn hơi nam    pdf  DS
 08:00  10m Súng ngắn hơi nam - Chung kết LiveYouTobe   Live
 28.06  08:00  25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam    pdf  DS
 08:00  50m Súng trường nằm nữ    pdf  DS
 14:00  Bế mạc – Trao thưởng

——————————————————————————————