Tổng hợp thành tích giải  Tổng hợp thành tích các năm
Kỷ lục Quốc gia mới – 2  Kỷ lục Quốc gia cũ
Nhật ký  Số lượng thành viên tham dự
Chi tiết các nội dung
Điều lệLịch cũLịch mới
HUY CHƯƠNG  MEDAL
  CHUNG  KẾT NỘI DUNG    EVENT
50m Súng ngắn bắn chậm nam - Chung kết  pdf  50m Pistol Men’s Finals
10m Súng trường hơi nữ - Chung kết  pdf  10m Air Rifle Women’s Finals
25m Súng ngắn thể thao nữ - Chung kết  pdf  25m Sport Pistol Women’s Finals
10m Súng ngắn hơi nam - Chung kết  pdf  10m Air Pistol Men’s Finals
10m S.trường di động tiêu chuẩn nữ – Chung kết  pdf  10m Running Target Women’s Finals
50m Súng trường nằm nam - Chung kết  pdf  50m Rifle Prone Men’s Finals
10m Súng ngắn hơi nữ - Chung kết  pdf  10m Air Pistol Women’s Finals
10m S.trường di động tiêu chuẩn nam – Chung kết  pdf  10m Running Target Men’s Finals
25m Súng ngắn bắn nhanh nam - Chung kết  pdf  25m Rapid fire Pistol Men’s Finals
10m Súng trường hơi nam - Chung kết  pdf  10m Air Rifle Men’s Finals
50m Súng trường 3×20 nữ - Chung kết  pdf  50m 3 Position Women’s Finals
50m Súng trường 3×40 nam - Chung kết  pdf  50m 3 Position Men’s Finals

18 Nội dung thi đấu

18 Bộ huy chương các nhân

Tất cả các nội dung thi đấu bắt đầu tính điểm 09:00

DS – Danh sách

pdf – Thành tích