-  Thành viên    
 -  Đội tuyển VN và nhật ký giải
 -  Tải về thành tích tại đây

      TỔNG HỢP HUY CHƯƠNG    
           
THỨ NGÀY GIỜ VIE NỘI DUNG THI ĐẤU GER TIME EVENT
Thứ 7 25.05 13:45 – 15:00 10m Súng trường hơi nam 08:45 – 10:00 10m Air Rifle Men
13:45 – 15:15 50m Súng ngắn bắn chậm nam – 1 08:45 – 10:15 50m Pistol Men Elimination 1
16:15 – 17:55 50m Súng ngắn bắn chậm nam – 2 11:15 – 12:55 50m Pistol Men Elimination 2
    18:15 Chung kết 10m Súng trường hơi nam 13:15 Finals 10m Air Rifle Men 
20:00 – 20:50 10m Súng trường hơi nữ 15:00 – 15:50 10m Air Rifle Women
    21:45 Chung kết 10m Súng trường hơi nữ 16:45 Finals 10m Air Rifle Women
CN 26.05 13:30 – 17:30 25m Súng ngắn thể thao nữ 08:30 – 12:30 25m Pistol Women
13:45 – 15:15 50m Súng ngắn bắn chậm nam 08:45 – 10:15 50m Pistol Men
    16:15 Chung kết 50m Súng ngắn bắn chậm nam 11:15 Finals 50m Pistol Men
16:30 – 17:30 50m Súng trường nằm nam – 1 11:30 – 12:30 50m Rifle Prone Men Elimination 1
    18:30 Chung kết 25m Súng ngắn thể thao nữ 13:30 Finals 25m Pistol  Women
18:30 – 19:20 50m Súng trường nằm nam – 2 13:30 – 14:20 50m Rifle Prone Men Elimination 2
Thứ 2 27.05 13:30 – 19:00 25m Súng ngắn bắn nhanh nam 08:30 – 14:00 25m Rapid Fire Pistol Men
  13:45 – 14:35 50m Súng trường nằm nam 08:45 – 09:35 50m Rifle Prone Men
    15:30 Chung kết 50m Súng trường nằm nam 10:30 Finals 50m Rifle Prone Men 
15:45 – 17:30 50m Súng trường 3 x 20 nữ – 1 10:45 – 12:30 50m Rifle 3 Positions Women Relay 1
18:30 – 20:15 50m Súng trường 3 x 20 nữ – 2 13:30 – 15:15 50m Rifle 3 Positions Women Relay 2
    20:00 Chung kết 25m Súng ngắn bắn nhanh nam 15:00 Finals 25m Rapid Fire Pistol Men 
Thứ 3 28.05 13:45 – 15:00 10m Súng ngắn hơi nam – 1 08:45 – 10:00 10m Air Pistol Men Relay 1
13:45 – 15:30 50m Súng trường 3 x 20 nữ 08:45 – 10:30 50m Rifle 3 Positions Women
16:00 – 17:15 10m Súng ngắn hơi nam -2 11:00 – 12:15 10m Air Pistol Men Relay 2
    16:30 Chung kết 50m Súng trường 3 x 20 nữ 11:30 Finals 50m Rifle 3 Positions Women
17:00 – 19:45 50m Súng trường 3 x 40 nam – 1 12:00 – 14:45 50m Rifle 3 Positions Men Relay 1
    18:15 Chung kết 10m Súng ngắn hơi nam 13:15 Finals 10m Air Pistol Men
20:45 – 23:30 50m Súng trường 3 x 40 nam – 2 15:45 – 18:30 50m Rifle 3 Positions Men Relay 2
Thứ 4 29.05 13:45 – 14:35 10m Súng ngắn hơi nữ – 1 08:45 – 09:35 10m Air Pistol Women Relay 1
13:45 – 16:30 50m Súng trường 3 x 40 nam 08:45 – 11:30 50m Rifle 3 Positions Men
15:30 – 16:20 10m Súng ngắn hơi nữ – 2 10:30 – 11:20 10m Air Pistol Women Relay 2
    17:15 Chung kết 10m Súng ngắn hơi nữ 12:15 Finals 10m Air Pistol Women
    18:30 Chung kết 50m Súng trường 3 x 40 nam 13:30 Finals 50m Rifle 3 Positions Men