Tổng hợp thành tích giải  Tổng hợp thành tích các năm
Kỷ lục trẻ Quốc gia mới – 02  Kỷ lục trẻ Quốc gia cũ
Nhật ký  Số lượng thành viên tham dự
Chi tiết từng nội dung thi
HUY CHƯƠNG  MEDAL
  THỨ NGÀY GIỜ NỘI DUNG    EVENT
T4 17.08 09:00 50m Súng ngắn bắn chậm nam  pdf  50m Pistol Men
09:00 10m Súng trường hơi nữ  pdf  10m Air Rifle Women
09:00 25m Súng ngắn thể thao nữ  pdf  25m Sport Pistol Women
T5 18.08 09:00 10m Súng trường hơi nam  pdf  10m Air Rifle Men
09:00 10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam  pdf  10m Running Target Men
09:00 25m Súng ngắn bắn nhanh nam  pdf  25m Rapid fire Pistol Men
T6 19.08 09:00 50m Súng trường nằm nữ  pdf  50m Rifle Prone Women
09:00 10m Súng ngắn hơi nữ  pdf  10m Air Pistol Women
09:00 10m S.trường di động tiêu chuẩn nữ  pdf  10m Running Target Women
T7 20.08 09:00 10m Súng ngắn hơi nam  pdf  10m Air Pistol Men
09:00 50m Súng trường nằm nam  pdf  50m Rifle Prone Men
09:00 10m S.trường hơi di động hỗn hợp nam  pdf  10m Running Target Mix Men
CN 21.08 09:00 50m Súng trường 3×20 nữ  pdf  50m 3 Position Women
09:00 25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam  pdf  25m Standard Pistol men
09:00 10m Súng trường di động hỗn hợp nữ  pdf  10m Running Target Mix Women
T2 22.08 09:00 50m Súng trường 3×40 nam  pdf  50m 3 Position Men
09:00 25m Súng ngắn thể thao nam  pdf  25m Sport Pistol Men
T3 23.08 09:00 25m Súng ngắn ổ quay nam  pdf  25m Center Fire Pistol Men

Tất cả các nội dung thi đấu bắt đầu tính điểm 09:00