Việt Nam không tham dự
Tổng hợp thành tích Results
HUY CHƯƠNG MEDAL
NGÀY GIỜ NỘI DUNG Tải EVENT
T5 23.10 10m Súng trường hơi nữ pdf 10m Air Rifle Women
10m Súng trường hơi nữ – Chung kết pdf Finals 10m Air Rifle Women
10m Súng trường hơi nam pdf 10m Air Rifle Men
10m Súng trường hơi nam – Chung kết pdf Finals 10m Air Rifle Men
25m Súng ngắn thể thao nữ pdf 25m Pistol Women
25m Súng ngắn thể thao nữ – Chung kết pdf Finals 25m Pistol Women
Đĩa bay Trap nữ pdf Trap Women
Đĩa bay Trap nữ – Chung kết pdf Finals Trap Women
T6 24.10 25m Súng ngắn bắn nhanh nam pdf 25m Rapid Fire Pistol Men
25m Súng ngắn bắn nhanh nam – Chung kết pdf Finals 25m Rapid Fire Pistol Men
Đĩa bay Trap nam pdf Trap Men
Đĩa bay Trap nam – Chung kết pdf Finals Trap Men
T7 25.10 10m Súng ngắn hơi nữ pdf 10m Air Pistol Women
10m Súng ngắn hơi nữ – Chung kết pdf Finals 10m Air Pistol Women
10m Súng ngắn hơi nam pdf 10m Air Pistol Men
10m Súng ngắn hơi nam – Chung kết pdf Finals 10m Air Pistol Men
50m Súng trường 3×40 nam pdf 50m Rifle 3 Positions Men
50m Súng trường 3×40 nam – Chung kết pdf Finals 50m Rifle 3 Positions Men
Đĩa bay Double Trap nam pdf Double Trap Men
Đĩa bay Double Trap nam – Chung kết pdf Finals Double Trap Men
CN 26.10 50m Súng trường 3×20 nữ pdf 50m Rifle 3 Positions Women
50m Súng trường 3×20 nữ – Chung kết pdf Finals 50m Rifle 3 Positions Women
50m Súng ngắn bắn chậm nam pdf 50m Pistol Men
50m Súng ngắn bắn chậm nam – Chung kết pdf Finals 50m Pistol Men
T2 27.10 Đĩa bay Skeet nữ pdf Skeet Women
Đĩa bay Skeet nữ – Chung kết pdf Finals Skeet Women
50m Súng trường nằm nam pdf 50m Rifle Prone Men
50m Súng trường nằm nam – Chung kết pdf Finals 50m Rifle Prone Men
Đĩa bay Skeet nam pdf Skeet Men Day
Đĩa bay Skeet nam – Chung kết pdf Finals Skeet Men