Đã đăng ký Điều lệ - Lịch
Nhật ký Tuyển chọn SEA Games 28 – 2015
Tổng hợp thành tích giải Tổng hợp thành tích các năm
Kỷ lục Quốc gia mới – 06 Kỷ lục Quốc gia cũ
Số lượng thành viên tham dự
HUY CHƯƠNG GIẢI   MEDAL
HUY CHƯƠNG TRANH CÚP  
  THỨ NGÀY GIỜ NỘI DUNG   EVENT
CN 08.03 08:45 50m Súng ngắn bắn chậm nam 50m Pistol Men
50m Súng ngắn bắn chậm nam – Chung kết 50m Pistol Men’ Final
08:45 10m Súng trường hơi nữ 10m Air Rifle Women
10m Súng trường hơi nữ – Chung kết 10m Air Rifle Women’ Final
09:00 25m Súng ngắn thể thao nữ 25m Sport Pistol Women
25m Súng ngắn thể thao nữ – Chung kết 25m Sport Pistol Women’ Final
T2 09.03 08:45 10m Súng trường hơi nam 10m Air Rifle Men
10m Súng trường hơi nam – Chung kết 10m Air Rifle Men’ Final
09:00 10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ 10m Running Target Women
10m S.trường di động tiêu chuẩn nữ – Chung kết 10m Running Target Women’s Final
25m Súng ngắn bắn nhanh nam 25m Rapid fire Pistol Men
12:00 25m Súng ngắn bắn nhanh nam – Chung kết 25m Rapid fire Pistol Men’ Final
T3 10.03 08:45 50m Súng trường nằm nữ 50m Rifle Prone Women
08:45 10m Súng ngắn hơi nữ 10m Air Pistol Women
10m Súng ngắn hơi nữ – Chung kết 10m Air Pistol Women’ Final
09:00 10m S.trường di động tiêu chuẩn nam 10m Running Target Men
10m S.trường di động tiêu chuẩn nam – Chung kết 10m Running Target Men’ Final
15:00 Khai mạc, Trao thưởng đợt 1   Openning, Fist Awards
T4 11.03 08:45 10m Súng ngắn hơi nam 10m Air Pistol Men
10m Súng ngắn hơi nam – Chung kết 10m Air Pistol Men’ Final
08:45 50m Súng trường nằm nam 50m Rifle Prone Men
50m Súng trường nằm nam – Chung kết 50m Rifle Prone Men’ Final
09:00 10m S.trường hơi di động hỗn hợp nữ 10m Running Target Mix Women
T5 12.03 08:45 50m Súng trường 3×20 nữ 50m 3 Position Women
14:30 50m Súng trường 3×20 nữ – Chung kết   50m 3 Position Women’ Final
09:00 25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam 25m Standard Pistol men
  09:00 10m Súng trường di động hỗn hợp nam 10m Running Target Mix Men
T6 13.03 08:45 50m Súng trường 3×40 nam   50m 3 Position Men
50m Súng trường 3×40 nam – Chung kết   50m 3 Position Men’ Final
09:00 25m Súng ngắn thể thao nam   25m Sport Pistol Men
T7 14.03 09:00 25m Súng ngắn ổ quay nam   25m Center Fire Pistol Men
15:00 Trao thưởng, Bế mạc   Awards and Closing