Điều lệ và Lịch  Mẫu đăng ký thi đấu EXL và PDF
 Đăng ký thi đấu sơ bộ  Tổng hợp thành tích các năm
 Tổng hợp thành tích giải  Kỷ lục Quốc gia
 Nhật ký    Lượt thành viên tham dự
 Kỷ lục mới 04  Số lượng tham dự
 HUY CHƯƠNG TRANH CÚP    MEDAL CUP
 HUY CHƯƠNG    MEDAL
   THỨ  NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG    EVENT
 T4  05.04  08:00  Khai mạc    Opening Ceremony
   09:00  10m Súng ngắn hơi nữ  pdf  10m Air Pistol Women
       15:00  10m Súng ngắn hơi nữ – Chung kết  pdf  10m Air Pistol Women – Finals
       09:00  50m Súng ngắn bắn chậm nam  pdf  50m Pistol Men
       14:00  50m Súng ngắn bắn chậm nam – Chung kết  pdf  50m Pistol Men – Finals
             
   T5  06.04  09:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ / Chung kết  pdf  10m Running Taget Women / Finals
       09:00  10m Súng trường hơi nam  pdf  10m Air Rifle Men
       14:00  10m Súng trường hơi nam – Chung kết  pdf  10m Air Rifle Men – Finals
       09:00  25m Súng ngắn bắn nhanh nam  pdf  25m Rapid fire Pistol Men
         25m Súng ngắn bắn nhanh nam – Chung kết  pdf  25m Rapid fire Pistol Men – Finals
       09:00  50m Súng trường nằm nữ  pdf  50m Rifle Prone Women
             
   T6  07.04  09:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam / Chung kết  pdf  10m Running Taget Men / Finals
       09:00  10m Súng trường hơi nữ  pdf  10m Air Rifle Women
       14:00  10m Súng trường hơi nữ – Chung kết  pdf  10m Air Rifle Women – Finals
       09:00  25m Súng ngắn thể thao nữ  pdf  25m Sport Pistol Women
         25m Súng ngắn thể thao nữ – Chung kết  pdf  25m Sport Pistol Women – Finals
             
   T7  08.04  09:00  10m Súng ngắn hơi nam  pdf  10m Air Pistol Men
       15:00  10m Súng ngắn hơi nam – Chung kết  pdf  10m Air Pistol Men – Finals
       09:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nữ  pdf  10m Running Taget Mixed Women
       09:00  50m Súng trường nằm nam  pdf  50m Rifle Prone Men
       14:00  50m Súng trường nằm nam – Chung kết  pdf  50m Rifle Prone Men – Finals
             
   CN  09.04  09:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nam  pdf  10m Running Taget Mixed Men
       09:00  25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam  pdf  25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam
       09:00  50m Súng trường 3×20 nữ  pdf  50m 3 Position Women
       14:00  50m Súng trường 3×20 nữ – Chung kết  pdf  50m 3 Position Women – Finals
             
   T2  10.04  09:00  25m Súng ngắn thể thao nam  pdf  25m Sport Pistol Men
       09:00  50m Súng trường 3×40 nam  pdf  50m 3 Position Men
       14:00  50m Súng trường 3×40 nam – Chung kết  pdf  50m 3 Position Men – Finals
             
   T3  11.04  08:00  25m Súng ngắn ổ quay nam  pdf  25m Center Fire Pistol Men
 11:00  Trao thưởng, Bế mạc    Awards and Closing

Tất cả các nội dung thi đấu bắt đầu tính điểm 09:00