Điều lệ và Lịch  Mẫu đăng ký thi đấu EXL và PDF
 Đăng ký thi đấu sơ bộ  Tổng hợp thành tích các năm
 Tổng hợp thành tích giải  Kỷ lục Quốc gia
 Nhật ký  Lượt thành viên tham dự
 Kỷ lục mới 04
 HUY CHƯƠNG TRANH CÚP  MEDAL CUP
 HUY CHƯƠNG  MEDAL
   THỨ  NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG    EVENT
 T4  05.04  08:00  Khai mạc    Opening Ceremony
 09:00  10m Súng ngắn hơi nữ  pdf  10m Air Pistol Women
 15:00  10m Súng ngắn hơi nữ – Chung kết  pdf  10m Air Pistol Women – Finals
 09:00  50m Súng ngắn bắn chậm nam  pdf  50m Pistol Men
 14:00  50m Súng ngắn bắn chậm nam – Chung kết  pdf  50m Pistol Men – Finals
 T5  06.04  09:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ / Chung kết   pdf  10m Running Taget Women / Finals 
 09:00  10m Súng trường hơi nam  pdf  10m Air Rifle Men
 14:00  10m Súng trường hơi nam – Chung kết  pdf  10m Air Rifle Men – Finals
 09:00  25m Súng ngắn bắn nhanh nam  pdf  25m Rapid fire Pistol Men
 25m Súng ngắn bắn nhanh nam – Chung kết  pdf  25m Rapid fire Pistol Men – Finals
 09:00  50m Súng trường nằm nữ  pdf  50m Rifle Prone Women
 T6  07.04  09:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam / Chung kết  pdf  10m Running Taget Men / Finals
 09:00  10m Súng trường hơi nữ  pdf  10m Air Rifle Women
 14:00  10m Súng trường hơi nữ – Chung kết  pdf  10m Air Rifle Women – Finals
 09:00  25m Súng ngắn thể thao nữ  pdf  25m Sport Pistol Women
 25m Súng ngắn thể thao nữ – Chung kết  pdf  25m Sport Pistol Women – Finals
 T7  08.04  09:00  10m Súng ngắn hơi nam  pdf  10m Air Pistol Men
 15:00  10m Súng ngắn hơi nam – Chung kết  pdf  10m Air Pistol Men – Finals
 09:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nữ  pdf  10m Running Taget Mixed Women
 09:00  50m Súng trường nằm nam  pdf  50m Rifle Prone Men
 14:00  50m Súng trường nằm nam – Chung kết  pdf  50m Rifle Prone Men – Finals
 CN  09.04  09:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nam  pdf  10m Running Taget Mixed Men
 09:00  25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam  pdf  25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam
 09:00  50m Súng trường 3×20 nữ  pdf  50m 3 Position Women
 14:00  50m Súng trường 3×20 nữ – Chung kết  pdf  50m 3 Position Women – Finals
 T2  10.04  09:00  25m Súng ngắn thể thao nam  pdf  25m Sport Pistol Men
 09:00  50m Súng trường 3×40 nam  pdf  50m 3 Position Men
 14:00  50m Súng trường 3×40 nam – Chung kết  pdf  50m 3 Position Men – Finals
 T3  11.04  08:00  25m Súng ngắn ổ quay nam  pdf  25m Center Fire Pistol Men
 11:00  Trao thưởng, Bế mạc    Awards and Closing

Tất cả các nội dung thi đấu bắt đầu tính điểm 09:00