Đăng ký thi đấu sơ bộ  Điều lệ và lịch
 Số lượng thành viên tham dự  Mẫu Đăng ký thi đấu
 Nhật ký giải  Lượt đấu
 Tổng hợp thành tích giải  Tổng hợp thành tích năm
 Kỷ lục QG mới  Kỷ lục Quốc gia cũ
 HUY CHƯƠNG  MEDAL
 

——————————————————————————————

 THỨ  NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG KL QG  
   mới
 T7  20.07  08:00  Đón tiếp
 08:00  Tập luyện
 09:00  Họp Trọng tài
 CN  21.07  08:00  Tập luyện
 09:00  Kiểm tra trang bị, vũ khí
 09:00  Họp Trưởng đoàn
 T2  22.07  08:00  Khai mạc
 09:00  10m Súng trường hơi nam  –  DS
 09:00  50m Súng ngắn nam  –  DS
 T3  23.07  09:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ
 09:00  10m Súng trường hơi nữ
 09:00  25m Súng ngắn bắn nhanh nam
 09:00  50m Súng trường nằm nam
 09:00  Đĩa bay Skeet nam
 09:00  Đĩa bay Skeet nữ
 T4  24.07  09:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam
 09:00  10m Súng ngắn hơi nam
 09:00  25m Súng ngắn thể thao nữ
 09:00  50m Súng trường nằm nữ
 09:00  Đĩa bay Trap nam
 09:00  Đĩa bay Trap nữ
 T5  25.07  09:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nữ
 09:00  10m Súng ngắn hơi nữ
 09:00  25m Súng ngắn ổ quay nam
 09:00  Đĩa bay Double Trap nam
 09:00  Đĩa bay Double Trap nữ
 T6  26.07  09:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nam
 09:00  10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội
 09:00  50m Súng trường 3 tư thế nam
 09:00  Đĩa bay Trap hỗn hợp đồng đội
 T7  27.07  09:00  25m Súng ngắn thể thao nam
 09:00  50m Súng trường 3 tư thế nữ
 09:00  Đĩa bay Skeet hỗn hợp đồng đội
 CN  28.07  09:00  25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam
 09:00  10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội
 T2  29.07  09:00  Bế mạc
 

——————————————————————————————