Nhật ký Số lượng thành viên tham dự
Kỷ lục TTN mới – 09 Kỷ lục TTN cũ
Tổng hợp thành tích giải Tổng hợp thành tích năm
Chi tiết từng nội dung
HUY CHƯƠNG   MEDAL
THỨ NGÀY GIỜ NỘI DUNG   EVENT
 T4  22.06 08:00 Khai mạc Openning
09:00 10m súng trường di động tiêu chuẩn nam – 16  pdf 10m Air Running Target Men – 16y
09:00 10m súng trường di động tiêu chuẩn nam – 18  pdf 10m Air Running Target Men – 18y
09:00 10m súng trường hơi phổ thông nữ- 16  pdf 10m Air Rifle Basis Women – 16y
10:30 10m súng trường hơi phổ thông nữ – 18  pdf 10m Air Rifle Basis Women – 18y
  12:00 10m súng trường hơi phổ thông nam – 16  pdf 10m Air Rifle Basis Men – 16y
13:30 10m súng trường hơi phổ thông nam – 18  pdf 10m Air Rifle Basis Men – 18y
 
 T5  23.06 08:00 10m súng trường di động tiêu chuẩn nữ – 16  pdf 10m Air Running Target Women – 16y
08:00 10m súng trường di động tiêu chuẩn nữ – 18  pdf 10m Air Running Target Women – 18y
09:00 10m súng ngắn hơi nam – tuổi 16  pdf 10m Air Pistol Men – 16y
11:00 10m súng ngắn hơi nam – tuổi 18  pdf 10m Air Pistol Men – 18y
 T6  24.06 08:00 10m súng trường di động hỗn hợp nam – 16  pdf 10m Air Running Target Mix Men – 16y
08:00 10m súng trường di động hỗn hợp nam – 18  pdf 10m Air Running Target Mix Men – 18y
09:00 10m súng trường hơi nữ – 16  pdf 10m Air Rifle Women – 16y
10:30 10m súng trường hơi nữ – 18  pdf 10m Air Rifle Women – 18y
  12:00 10m súng ngắn hơi nữ – tuổi 16  pdf 10m Air Pistol Women – 16y
13:30 10m súng ngắn hơi nữ – tuổi 18  pdf 10m Air Pistol Women Men – 18y
08:00 10m súng trường di động hỗn hợp nữ – 16  pdf 10m Air Running Target Mix Women – 16y
08:00 10m súng trường di động hỗn hợp nữ – 18  pdf 10m Air Running Target Mix Women – 18y
 T7  25.06 09:00 10m súng trường hơi nam – 16  pdf 10m Air Rifle Men – 16y
11:00 10m súng trường hơi nam – 18  pdf 10m Air Rifle Men – 18y
 

- Thời gian thông báo là thời gian tính điểm

—-

ĐẮK LẮK LẦN ĐẦU TIÊN GIÀNH QUYỀN ĐĂNG CAI GIẢI BẮN SÚNG THANH, THIẾU NIÊN QUỐC GIA 2016

Quảng trường Buôn Mê Thuột

Nhà thi đấu tỉnh Đắk Lắk

Khan viên nhà tai đấu Buôn Mê Thuột