TỔNG HỢP HUY CHƯƠNG
THÔNG TIN huy chương
SÚNG NGẮN NAM NỮ
Súng ngắn thể thao nam Súng ngắn thể thao nữ
Súng ngắn hơi 60v nam Súng ngắn hơi 40v nữ
Súng ngắn bắn chậm 60v nam
Súng ngắn bắn nhanh nam
Súng ngắn tiêu chuẩn nam
Súng ngắn Ổ quay nam
SÚNG TRƯỜNG NAM
Súng trường nằm 60v nam Súng trường 60v nằm nữ
Súng trường hơi 60v nam Súng trường hơi 40v nữ
Súng trường 3×40 nam Súng trường 3×20 nữ
SÚNG TRƯỜNG DI ĐỘNG NAM
Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nam Súng trường hơi di động hỗn hợp nữ
Súng trường hơi di động hỗn hợp nam Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nữ
ĐĨA BAY (Không)