Bắn súng từ 02.12 – đến 10.12.2019

Điều lệ Đại hội

Lịch

 
 Thành tích Đội tuyển Việt nam  Danh sách đoàn thể thao Việt nam
 Nhật ký giải  Danh sách đội tuyển bắn súng Việt nam
 Tổng hợp thành tích giải  Tổng hợp thành tích năm
 Kỷ lục QG mới – 0  Kỷ lục Quốc gia cũ
 HUY CHƯƠNG BẮN SÚNG  MEDAL
 HUY CHƯƠNG ĐẠI HỘI

——————————————————————————————

 NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG KL QG
       mới
 02.12  08:00  10m Súng trường hơi nam    pdf
 10m Súng trường hơi nam – Chung kết     pdf
 03.12  08:00  10m Súng trường hơi nữ    pdf
 10m Súng trường hơi nữ – Chung kết   pdf
 04.12  08:00  Tập
 05.12  08:00  10m S.trường hơi hỗn hợp đồng đội – Loại 1    pdf
 10m S.trường hơi hỗn hợp đồng đội – Loại 2    pdf
 10m S.trường hơi hỗn hợp đồng đội – Chung kết  pdf
 06.12  08:00  Tập
 07.12  08:00  10m Súng ngắn hơi nam    pdf
 10m Súng ngắn hơi nam – Chung kết   pdf
 08.12  08:00  Tập
 09.12  08:00  10m Súng ngắn hơi nữ    pdf
 10m Súng ngắn hơi nữ – Chung kết   pdf
 10.12  08:00  Đĩa bay Trap nam    pdf
 Đĩa bay Trap nam - Đồng đội     pdf
 Đĩa bay Trap nam – Chung kết     pdf

 

——————————————————————————————