HUẤN LUYỆN VIÊN CHỨC VỤ      
1 Nguyễn Thị Nhung Lãnh đội
2 Park Chung Gun Chuyên gia
3 Ngô Thị Ngân Hà HLV
4 Nghiệm Việt Hùng HLV
VẬN ĐỘNG VIÊN ĐỊA PHƯƠNG THÀNH TÍCH XẾP HẠNG  
10m Súng ngắn hơi nam
1 Hoàng Xuân Vinh  Quân đội  570  2/14  Bạc
2 Trần Quốc Cường  Hải Dương  581  3/14  Đồng
10m Súng ngắn hơi nữ
3 Lê Thị Linh Chi  Quân đội  574  4/15
4 Bùi Thuý Thu Thuỷ  Hà Nội  561  7/15
10m Súng trường hơi nam
5 Nguyễn Duy Hoàng Quân đội 613,7 8/14
6 Nguyễn Văn Quân Hải Dương 606,5 11/14
10m Súng trường hơi nữ
7 Nguyễn Huyền Trang Quân đội 618,7 5/13
8 Đỗ Thuý Hiền Vĩnh Phúc 617,5 8/13
Đĩa bay Trap nam
9 Lê Nghĩa  Hà Nội 109 6/15
10 Nguyễn Hoàng Điệp  Hà Nội 107 9/15
10m S.trường hơi hỗn hợp đồng đội 617,6  4/7
Đỗ Thuý Hiền Vĩnh Phúc 307,4
Nguyễn Duy Hoàng Quân đội 310,2