Bắn súng từ 02.12 – đến 10.12.2019

Điều lệ Đại hội

Lịch

Danh sách đoàn thể thao Việt nam

Danh sách đội tuyển bắn súng Việt nam

——————————————————————————————

 NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG KL mới
       
 02.12  08:00  10m Súng trường hơi nam
 13:00  10m Súng trường hơi nam – Chung kết 
 03.12  08:00  10m Súng trường hơi nữ
 13:00  10m Súng trường hơi nữ – Chung kết 
 04.12  08:00  Tập
 05.12  08:00  10m S.trường hơi hỗn hợp đồng đội
 09:00  10m S.trường hơi hỗn hợp đồng đội – C.kết 
 06.12  08:00  Tập
 07.12  08:00  10m Súng ngắn hơi nam
 13:00  10m Súng ngắn hơi nam – Chung kết 
 08.12  08:00  Tập
 09.12  08:00  10m Súng ngắn hơi nữ
 13:00  10m Súng ngắn hơi nữ – Chung kết 
 08:00  Đĩa bay Trap nam – 1
 10.12  08:00  Đĩa bay Trap nam – 2
 13:30  Đĩa bay Trap nam – Chung kết 

 

——————————————————————————————