Bắn súng từ 01.12 – đến 05.12.2019

Điều lệ Đại hội

Danh sách đoàn thể thao Việt nam

Danh sách đội tuyển bắn súng Việt nam