ĐẠI HỘI THỂ THAO ĐÔNG NAM Á – LẦN THỨ 30

10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội - Chung kết 
08:00, 05.12.2019

Tranh huy chương vàng - 11:00

XH VẬN ĐỘNG VIÊN QG THÀNH TÍCH CỘNG GHI CHÚ
1 GUSTAFIAN Fathur INA 31.3 62.5 10.6 10.7 10.3 9.7 10.4 10.2
TOYYIBA Vidya Rafika Rahmatan INA 31.1 62.1 10.2 10.6 10.3 9.9 9.8 10.8 17 Vàng
2 TORTUNGPANICH Napis THA 30.6 62.2 10.0 10.2 10.0 10.0 10.2 10.5
MORAKOT Tararat THA 31.4 61.3 9.6 10.6 10.3 10.4 10.3 10.2 7 Bạc

Tranh huy chương đồng - 10:30

XH VẬN ĐỘNG VIÊN QG THÀNH TÍCH CỘNG GHI CHÚ
3 TAN Adele Qian Xiu SGP 30.8 62.0 9.9 9.5 10.2 10.2 10.1 10.4 10.4 10.7 10.0 10.8
CHAN Emmanuel En Yue SGP 30.4 60.4 9.1 10.8 10.2 9.7 10.0 9.3 10.9 9.9 10.6 9.6 17 Đồng
4 MOHAMED TAIBI Nur Suryani MAS 30.3 59.7 9.6 10.5 9.7 10.5 10.5 10.1 10.5 10.5 9.9 10.1
NASIR KHAN Muhammad MAS 30.3 61.2 10.0 10.3 10.4 9.7 10.0 10.4 10.5 10.6 9.6 9.8 15