ĐẠI HỘI THỂ THAO ĐÔNG NAM Á – LẦN THỨ 30

10m Súng ngắn hơi nam - Chung kết 
10:30, 07.12.2019

XH VẬN ĐỘNG VIÊN QG THÀNH TÍCH CỘNG GHI CHÚ
1 KULCHAIRATTANA Pongpol THA 47.9 50.9 21.3 20.1 19.9 19.9 19.4 20.4 20.7 240.5 Vàng
2 HOANG Xuan Vinh VIE 49.5 50.5 20.1 20.0 20.4 19.6 20.2 19.4 19.9 239.6 Bạc
3 TRAN Quoc Cuong VIE 48.3 49.3 20.1 20.5 20.1 18.9 17.8 20.2 215.2 Đồng
4 WONG Johnathan MAS 47.4 50.1 20.1 19.7 20.2 17.6 18.9 194.0
5 LIN Jingxiang SGP 48.9 48.7 20.8 20.8 17.8 17.6 174.6
6 PUJIONO Iwan Setiawan Sunyoto INA 49.4 47.3 19.4 20.2 20.0 156.3
7 DINATHA I Kadek Rico INA 49.5 46.6 20.0 18.9 135.0
8 NAUNG Ye Tun MYA 47.7 50.3 18.0 116.0