ĐẠI HỘI THỂ THAO ĐÔNG NAM Á – LẦN THỨ 30

Đĩa bay Trap nam 

08:00, 09-10.12.2019

XH VẬN ĐỘNG VIÊN QG THÀNH TÍCH CỘNG GHI CHÚ
         
1 YEOH Cheng Han’ Bernard MAS 23 25 24 24 22 118  CH
2 ANG Eric PHI 23 24 24 20 24 115  U
3 CARAG Carlos PHI 24 23 22 23 23 115  NG
4 SRESTHAPORN Savate THA 19 22 24 23 24 112  K
5 LE Nghia VIE 24 21 22 19 23 109  Ế
6 ONG Chee Kheng MAS 23 23 22 23 18 109  T
7 TOPACIO Hagen Alexander PHI 18 23 22 23 22 108
8 LIN Hejun SGP 20 18 23 22 24 107
9 NGUYEN Hoang Diep VIE 23 21 21 21 21 107
10 PHACHONYUT Yodchai THA 23 23 19 21 20 106
11 TADTHONGKAM Kornthawat THA 21 20 23 18 21 103
12 CHEN Seong Fook MAS 21 22 19 21 20 103
13 NAING Aung Moe MYA 11 9 10 15 16 61
14 OO Sai Nanda MYA 9 9 11 10 11 50
15 KO Tin Ko MYA 5 7 3 12 11 38