ĐẠI HỘI THỂ THAO ĐÔNG NAM Á – LẦN THỨ 30

10m Súng ngắn hơi nữ
08:00, 09.12.2019

XH VẬN ĐỘNG VIÊN QG THÀNH TÍCH CỘNG GHI CHÚ
           
1 PRUCKSAKORN Tanyaporn THA 95 96 98 97 97 95 578 – 16x C
2 TEH Xiu Hong SGP 97 96 98 98 93 96 578 – 15x H
3 TEO Shun Xie SGP 98 96 97 95 94 96 576 – 15x U
4 LE Thi Linh Chi VIE 97 96 96 95 95 95 574 – 15x N
5 NG Bibiana MAS 94 97 93 91 96 94 565 – 12x G
6 PRATIWI Eva Yulianti INA 93 95 93 96 94 91 562 – 10x K
7 BUI Thuy Thu Thuy VIE 92 96 97 92 94 90 561 – 11x
8 CHAMPALAT Natsara THA 97 92 95 92 90 95 561 – 7x T
9 CHEAH Joseline MAS 94 94 93 93 95 91 560 – 9x
10 HTAY Thu Zar MYA 93 92 93 93 94 91 556 – 12x
11 PURNAMAWATI Dwi Yulia INA 95 92 92 91 92 92 554 – 8x
12 WIN Ni Ni MYA 91 91 88 93 93 90 546 – 6x
13 GONZALES Shanin Lyn PHI 90 93 91 93 83 93 543 – 7x
14 ARELLANO Juliette Rose PHI 83 88 90 88 86 79 514 – 4x
15 DE JESUS XIMENES Cristina Antonio Modesta TLS 81 80 76 86 89 89 501 – 4x