ĐẠI HỘI THỂ THAO ĐÔNG NAM Á – LẦN THỨ 30

10m Súng trường hơi nữ 
08:00, 03.12.2019

XH VẬN ĐỘNG VIÊN QG THÀNH TÍCH CỘNG G.CHÚ
1 TAN Adele Qian Xiu SGP 105.1 104.4 105.0 104.1 103.3 105.1 627.0 C
2 HO Xiu Yi SGP 104.6 103.6 104.1 103.9 104.3 104.5 625.0 H
3 TOYYIBA Vidya Rafika Rahmatan INA 103.5 102.8 105.0 104.9 103.7 104.2 624.1 U
4 DARYANTI Monica INA 103.8 103.4 103.3 103.4 103.8 104.6 622.3 N
5 NGUYEN Huyen Trang VIE 104.8 101.5 102.0 104.4 103.9 102.1 618.7 G
6 MORAKOT Tararat THA 102.4 102.1 103.8 104.4 103.6 101.4 617.7 K
7 MOHAMED TAIBI Nur Suryani MAS 101.3 103.0 103.5 103.1 102.6 104.1 617.6
8 DO Thuy Hien VIE 101.5 105.5 101.2 104.5 103.6 101.2 617.5 T
9 OO Aye Myat Yadanar MYA 101.1 100.1 103.3 102.3 102.5 103.1 612.4
10 CHOTPHIBUNSIN Thanyalak THA 100.7 102.8 102.1 101.4 103.1 101.0 611.1
11 RAHIM RAJA Shahera MAS 101.4 101.9 101.7 101.2 103.1 101.6 610.9
12 ACUÑA Amparo Teresa PHI 102.0 103.7 103.4 99.6 100.0 101.2 609.9
13 BASILA Denise PHI 98.1 99.5 104.1 101.4 102.3 102.6 608.0