ĐẠI HỘI THỂ THAO ĐÔNG NAM Á – LẦN THỨ 30

10m Súng ngắn hơi nam
08:00, 07.12.2019

XH VẬN ĐỘNG VIÊN QG THÀNH TÍCH CỘNG GHI CHÚ
         
1 TRAN Quoc Cuong VIE 97 98 96 96 96 98 581 – 15x C
2 NAUNG Ye Tun MYA 94 98 96 99 97 97 581 – 15x H
3 KULCHAIRATTANA Pongpol THA 95 99 98 94 98 96 580 – 18x U
4 WONG Johnathan MAS 94 95 93 99 98 93 572 – 16x N
5 HOANG Xuan Vinh VIE 96 96 96 94 96 92 570 – 14x G
6 PUJIONO Iwan Setiawan Sunyoto INA 92 93 96 95 98 96 570 – 12x K
7 LIN Jingxiang SGP 96 95 94 95 96 93 569 – 15x
8 DINATHA I Kadek Rico INA 94 95 93 94 95 96 567 – 14x T
9 SUTIVIRUCH Noppadon THA 96 95 95 92 93 96 567 – 9x
10 ZIANYI Siali MAS 97 93 94 94 94 93 565 – 9x
11 GAI Bin SGP 95 96 93 94 92 94 564 – 8x
12 SOE Hlaing Win MYA 97 92 92 93 92 94 560 – 8x
13 FERNANDEZ Michael Angelo PHI 90 89 93 89 92 93 546 – 10x
14 GONZALES Marcelo PHI 90 88 88 94 88 89 537 – 7x