ĐẠI HỘI THỂ THAO ĐÔNG NAM Á – LẦN THỨ 30

Đĩa bay Trap nam - Chung kết 

13:00, 10.12.2019

XH VẬN ĐỘNG VIÊN QG THÀNH TÍCH CỘNG GHI CHÚ
1 SRESTHAPORN Savate THA x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x 44 Vàng 
2 CARAG Carlos PHI x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x 41 Bạc
3 ONG Chee Kheng MAS x   x   x   x   x   x   x  x   x 34 Đồng
4 ANG Eric PHI x   x   x   x   x   x   x 29
5 LE Nghia VIE x   x   x   x   x 22
6 YEOH Cheng Han’ Bernard MAS x   x   x   x 17