ĐẠI HỘI THỂ THAO ĐÔNG NAM Á – LẦN THỨ 30

10m Súng ngắn hơi nữ - Chung kết 
10:30, 09.12.2019

XH VẬN ĐỘNG VIÊN QG THÀNH TÍCH CỘNG GHI CHÚ
1 CHAMPALAT Natsara THA 48.6 48.2 19.6 19.5 20.2 19.5 19.7 19.6 19.9 234.8 Vàng
2 NG Bibiana MAS 48.6 48.2 20.2 20.6 20.2 19.9 18.4 18.8 17.0 231.9 Bạc
3 TEO Shun Xie SGP 48.2 49.2 20.8 17.3 20.7 18.5 20.4 17.4 212.5 Đồng
4 TEH Xiu Hong SGP 49.7 49.4 19.1 19.9 18.4 18.3 18.5 193.3
5 BUI Thuy Thu Thuy VIE 49.8 46.1 19.7 19.7 20.0 18.0 173.3
6 PRUCKSAKORN Tanyaporn THA 48.1 49.5 18.4 20.5 18.3 154.8
7 PRATIWI Eva Yulianti INA 47.2 50.4 17.7 18.4 133.7
8 LE Thi Linh Chi VIE 44.6 47.5 20.7 112.8