NATIONAL SHOOTING CHAMPION SHIP 48th – 2012
19 NOV – 28 NOV 2012
Thông cáo Báo chí
TỔNG HỢP HUY CHƯƠNG Tải về MEDAL
Tổng hợp huy chương cá nhân
Nhật ký giải
Phá kỷ lục Quốc gia Tải về New Record
Tải về tờ bìa
NỘI DUNG THI ĐẤU     EVENT
SÚNG NGẮN NAM   PISTOL MEN
Súng ngắn hơi 60v nam Tải về 10m Air pistol Men
Súng ngắn bắn chậm 60v nam Tải về 50m Free pistol Men
Súng ngắn bắn nhanh nam Tải về 25m Rapid fire pistol Men
Súng ngắn tiêu chuẩn nam Tải về 25m Standra pistol Men
Súng ngắn thể thao nam Tải về 25m Sport pistol Men
Súng ngắn Ổ quay nam Tải về 25m Center fire pistol Men
SÚNG NGẮN NỮ   PISTOL WOMEN
Súng ngắn hơi 40v nữ Tải về 10m Air pistol Women
Súng ngắn thể thao nữ Tải về 25m Sport pistol Women
SÚNG TRƯỜNG NAM   RIFLE MEN
Súng trường hơi 60v nam Tải về 10m Air Rifle Men
Súng trường nằm 60v nam Tải về 50m Rifle prone Men
Súng trường 3×40 nam Tải về 50m rifle 3 positions Men
SÚNG TRƯỜNG NỮ   RIFLE WOMEN
Súng trường hơi 40v nữ Tải về 10m Air Rifle Women
Súng trường 60v nằm nữ Tải về 50m Rifle prone Women
Súng trường 3×20 nữ Tải về 50m rifle 3 positions Women
SÚNG TRƯỜNG HƠI DI ĐỘNG NAM   RUNNING TAGET MEN
Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nam Tải về 10m Running taget Men
Súng trường hơi di động hỗn hợp nam Tải về 10m Running taget mixed Men
SÚNG TRƯỜNG HƠI DI ĐỘNG NỮ   RUNNING TARGET WOMEN
Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nữ Tải về 10m Running taget Women
Súng trường hơi di động hỗn hợp nữ Tải về 10m Running taget mixed Women
ĐĨA BAY NAM   SHOT GUN MEN
Trap nam Tải về Trap Men
Double Trap nam Tải về Double Trap Men
Skeet nam Tải về Skeet Men
ĐĨA BAY NỮ   SHOT GUN WOMEN
Trap nữ Tải về Trap Women
Double Trap nữ Tải về Double Trap Women
Skeet nữ Tải về Skeet Women