Tải về thành tích
Thứ 4 17.04.2013 Trap nữ Trap Women
Bán kết Semifinal Trap Women
Chung kết Medal Matches Trap Women
Trao huy chương Medal Ceremony
Trap nam 1 Trap Men day 1
Thứ 5 18.04.2013 Trap nam 2 Trap Men day 2
Bán kết Semifinal Trap Men
Chung kết Medal Matches Trap Men
Trao huy chương Medal Ceremony
Thứ 6 19.04.2013 Tập luyện Pre-Event Training
Thứ 7 20.04.2013 Double Trap nam Double Trap Men
Bán kết Semifinal Double Trap Men
Chung kết Medal Matches Double Trap Men
Trao huy chương Medal Ceremony
Chủ nhật 21.04.2013 Tập luyện Pre-Event Training
Thứ 2 22.04.2013 Skeet nữ Skeet Women
Bán kết Semifinal Skeet Women
Chung kết Medal Matches Skeet Women
Trao huy chương Medal Ceremony
Skeet nam 1 Skeet Men day 1
Thứ 3 23.04.2013 Skeet nam 2 Skeet Men day 2
Bán kết Semifinal Skeet Men
Chung kết Medal Matches Skeet Men
Trao huy chương Medal Ceremony