THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 18.02 – 28.02.2022
 ĐĂNG KÝ  Điều lệ
 SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN  Lịch
 LƯỢT ĐẤU  Kỷ lục Quốc gia cũ
 SỐ LƯỢNG TỪNG NỘI DUNG  Tổng hợp thành tích năm
 SỐ ĐEO  Thành tích 2022
 NHẬT KÝ GIẢI
 TỔNG HỢP THÀNH TÍCH GIẢI  Biên bản các loại
 HUY CHƯƠNG  Mẫu đăng ký thi đấu
 KỶ LỤC QG MỚI  Mẫu Đăng ký làm thẻ HLV, VĐV

——————————————————————————————–

 NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG  
 18.02  08:00  Đón tiếp
 T6  08:00  Tập luyện
 09:00  Họp trọng tài
 08:00  Tập luyện
 19.02  09:00  Kiểm tra vũ khí, trang bị thi đấu
 T7  09:00  Họp BTC, Lãnh đội
 20.02  09:00  10m Súng trường hơi nam
 CN  10m Súng trường hơi nam – Chung kết
 09:00  50m Súng ngắn nam
 09:00  25m Súng ngắn thể thao nữ
 25m Súng ngắn thể thao nữ – Chung kết
 21.02  09:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ
 T2  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ - Ckết
 09:00  10m Súng trường hơi nữ
 10m Súng trường hơi nữ - Chung kết
 09:00  25m Súng ngắn bắn nhanh nam
 25m Súng ngắn bắn nhanh nam - Chung kết
 09:00  Đĩa bay Skeet nam
 Đĩa bay Skeet nam - Chung kết
 09:00  Đĩa bay Skeet nữ
 Đĩa bay Skeet nữ - Chung kết
 22.02  09:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam
 T3  10m Strường di động tiêu chuẩn nam - Ckết
 09:00  10m Strường hơi hỗn hợp đồng đội
 10m Strường hơi hỗn hợp đồng đội - Ckết
 09:00  25m Súng ngắn thể thao nam
 09:00  Đĩa bay Trap nam
 Đĩa bay Trap nam - Chung kết
 09:00  Đĩa bay Trap nữ
 Đĩa bay Trap nữ - Chung kết
 23.02  09:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nữ
 T4  09:00  10m Súng ngắn hơi nam
 10m Súng ngắn hơi nam - Chung kết
 09:00  50m Súng trường nằm nam
 09:00  Đĩa bay Double Trap nam
 Đĩa bay Double Trap nam - Chung kết
 09:00  Đĩa bay Double Trap nữ
 24.02  09:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nam
 T5  09:00  50m Súng trường 3 tư thế nữ
 50m Súng trường 3 tư thế nữ - Chung kết
 09:00  10m Súng ngắn hơi nữ
 10m Súng ngắn hơi nữ – Chung kết
 09:00  25m Súng ngắn ổ quay nam
 09:00  Đĩa bay Trap hỗn hợp đồng đội
 25.02  09:00  50m Súng trường 3 tư thế nam
 T6  50m Súng trường 3 tư thế nam – Ckết
 09:00  10m Sngắn hơi hỗn hợp đồng đội
 10m Sngắn hơi hỗn hợp đồng đội - Ckết
 09:00  Đĩa bay Skeet hỗn hợp đồng đội
 26.02  09:00  25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam
 T7  09:00  50m Súng trường nằm nữ
 27.02  09:00  Bế mạc
 CN