Đã đang ký  Danh sách
Tổng hợp thành tích giải  Tổng hợp thành tích các năm
Kỷ lục Quốc gia mới – 03  Kỷ lục Quốc gia cũ
Nhật ký  Số lượng thành viên tham dự
HUY CHƯƠNG  MEDAL
  THỨ NGÀY GIỜ NỘI DUNG    EVENT
T5 03.12 09:00 50m Súng ngắn bắn chậm nam  pdf  50m Pistol Men
50m Súng ngắn bắn chậm nam - Chung kết  pdf  50m Pistol Men’s Finals
09:00 10m Súng trường hơi nữ  pdf  10m Air Rifle Women
10m Súng trường hơi nữ - Chung kết  pdf  10m Air Rifle Women’s Finals
09:00 25m Súng ngắn thể thao nữ  pdf  25m Sport Pistol Women
25m Súng ngắn thể thao nữ - Chung kết  pdf  25m Sport Pistol Women’s Finals
 
T6 04.12 09:00 10m Súng trường hơi nam  pdf  10m Air Rifle Men
  10m Súng trường hơi nam - Chung kết  pfd  10m Air Rifle Men’s Finals
09:00 10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ  pdf  10m Running Target Women
10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ – Chung kết  pdf  10m Running Target Women’s Final
09:00 25m Súng ngắn bắn nhanh nam  pdf  25m Rapid fire Pistol Men
  25m Súng ngắn bắn nhanh nam - Chung kết  pdf  25m Rapid fire Pistol Men’s Finals
T7 05.12 09:00 50m Súng trường nằm nữ  pdf  50m Rifle Prone Women
09:00 10m Súng ngắn hơi nữ  pdf  10m Air Pistol Women
10m Súng ngắn hơi nữ - Chung kết  pdf  10m Air Pistol Women’s Finals
09:00 10m S.trường di động tiêu chuẩn nam  pdf  10m Running Target Men
09:00 10m S.trường di động tiêu chuẩn nam – Chung kết  pdf  10m Running Target Men’s Final
09:00 Đĩa bay Skeet nam  pdf  Skeet Men
09:00 Đĩa bay Skeet nữ  pdf  Skeet Women
CN 06.12 09:00 10m Súng ngắn hơi nam  pdf  10m Air Pistol Men
10m Súng ngắn hơi nam - Chung kết  pdf  10m Air Pistol Men’s Finals
09:00 50m Súng trường nằm nam  pdf  50m Rifle Prone Men
50m Súng trường nằm nam - Chung kết  pdf  50m Rifle Prone Men’s Finals
09:00 10m S.trường hơi di động hỗn hợp nữ  pdf  10m Running Target Mix Women
09:00 Đĩa bay Trap nam  pdf  Trap Men
09:00 Đĩa bay Trap nữ  pdf  Trap Women
T2 07.12 09:00 50m Súng trường 3×20 nữ  pdf  50m 3 Position Women
  50m Súng trường 3×20 nữ - Chung kết  pdf  50m 3 Position Women’s Finals
09:00 25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam  pdf  25m Standard Pistol men
09:00 10m Súng trường di động hỗn hợp nam  pdf  10m Running Target Mix Men
09:00 Đĩa bay Double Trap nam  pdf  Double Trap Men
  09:00 Đĩa bay Double Trap nữ  pdf  Double Trap Women
T3 08.12 09:00 50m Súng trường 3×40 nam  pdf  50m 3 Position Men
50m Súng trường 3×40 nam - Chung kết  pdf  50m 3 Position Men‘s Finals
09:00 25m Súng ngắn thể thao nam  pdf  25m Sport Pistol Men
T4 09.12 09:00 25m Súng ngắn ổ quay nam  pdf  25m Center Fire Pistol Men

Tất cả các nội dung thi đấu bắt đầu tính điểm 09:00