Đội tuyển Việt Nam tham dự
 Nhật ký
 Tổng hợp thành tích giải  Tổng hợp thành tích các năm
 HUY CHƯƠNG    MEDAL
 THỨ  NGÀY    NỘI DUNG    EVENT
 T3  13.05  —  25m Súng ngắn thể thao nữ pdf  25m Sport Pistol Women
 25m S.ngắn thể thao nữ – Chung kết pdf  25m Sport Pistol Women’s Finals
 —  10m Súng trường hơi nam pdf  10m Air Rifle Men
 10m Súng trường hơi nam – Chung kết pdf  10m Air Rifle Men’s Finals
 —  50m Súng ngắn bắn chậm nam – 1 pdf  50m Pistol Men Elimination 1
 50m Súng ngắn bắn chậm nam – 2 pdf  50m Pistol Men Elimination 1
 T4  14.05  50m Súng ngắn bắn chậm nam pdf  50m Pistol Men
 50m S.ngắn bắn chậm nam – Chung kết pdf  50m Pistol Men’s Finals
 —  10m Súng trường hơi nữ pdf  10m Air Rifle Women
 10m Súng trường hơi nữ – Chung kết pdf  10m Air Rifle Women’s Finals
 —  50m Súng trường nằm nam – 1 pdf  50m Rifle Prone Men Elimination 1
 T6  15.05  50m Súng trường nằm nam – 2 pdf  50m Rifle Prone Men Elimination 2
 50m Súng trường nằm nam – 3 pdf  50m Rifle Prone Men Elimination 3
 50m Súng trường nằm nam pdf  50m Rifle Prone Men
 50m S.trường nằm nam – Chung kết pdf  50m Rifle Prone Men’s Finals
 T7  16.05  —  25m Súng ngắn bắn nhanh nam pdf  25m Rapid fire Pistol
 25m S.ngắn bắn nhanh nam – Chung kết pdf  25m Rapid fire Pistol’s Finals
 —  10m Súng ngắn hơi nữ pdf  10m Air Pistol Women
 10m Súng ngắn hơi nữ – Chung kết pdf  10m Air Pistol Women’s Finals
 —  50m Súng trường 3×20 nữ – 1 pdf  50m 3 Position Women Elimination 1
 50m Súng trường 3×20 nữ – 2 pdf  50m 3 Position Women Elimination 2
 CN  17.05  50m Súng trường 3×20 nữ pdf  50m 3 Position Women
 50m S.trường 3×20 nữ – Chung kết pdf  50m 3 Position Women’s Finals
 —  50m Súng trường 3×40 nam – 1 pdf  50m 3 Position Men Elimination 1
 T2  18.05  50m Súng trường 3×40 nam – 2 pdf  50m 3 Position Men Elimination 2
 50m Súng trường 3×40 nam pdf  50m 3 Position Men
 T3  19.05  50m S.trường 3×40 nam – Chung kết pdf  50m 3 Position Men’s Finals
 —  10m Súng ngắn hơi nam pdf  10m Air Pistol Men
 10m S.ngắn hơi nam – Chung kết pdf  10m Air Pistol Men’s Finals