Đội tuyển Việt Nam
  NGÀY GiỜ VIE NỘI DUNG C/KẾT   EVENT
  FINAL  
12.12.2012 Đón tiếp Arrival of Delegations
13.12.2012 07:30 – 15:00 Tập luyện Official Training
08:00 – 15:00 Kiểm tra vũ khí – Trang bị Equipment Control
10:00 Họp kỹ thuật Technical Meeting
16:30 KHAI MẠC     Opening Ceremony
14.12.2012 07:30 – 08:45 Súng trường hơi 40v nữ 10:30   10m Air Rifle Women
09:45 – 11:30 Súng trường hơi 60v nam – Trẻ 13:00   10m Air Rifle Men Junior
12:30 – 14:15 Súng ngắn hơi 60v nam – Thanh niên 15:45   10m Air Pistol Men Youth
15.12.2012 07:30 – 08:45 Súng trường hơi 40v nữ – Trẻ 10:30   10m Air Rifle Women Junior
09:45 – 11:00 Súng ngắn hơi 40v nữ – Thanh niên 12:30   10m Air Pistol Women Youth
12:00 – 13:45 Súng ngắn hơi 60v nam 15:16   10m Air Pistol Men
16.12.2012 07:30 – 09:45 Súng trường hơi 60v nam 11:00   10m Air Rifle Men
10:30 – 11:45 Súng trường hơi 40v nữ – Thanh niên 13:30   10m Air Rifle Women Youth
12:45 – 14:30 Súng ngắn hơi 60v nam – Trẻ 16:00   10m Air Pistol Men Junior
17.12.2012 07:30 – 08:45 Súng ngắn hơi 40v nữ 10:30   10m Air Pistol Women
09:45 – 11:00 Súng ngắn hơi 40v nữ – Trẻ 12:30   10m Air Pistol Women Junior
  12:00 – 13:45 Súng trường hơi 60v nam – Thanh niên 15:15   10m Air Rifle Men Youth