TOKYO, JPN  23.07 – 08.08.2021
 Hoàng Xuân Vinh tham dự  Huy chương Việt Nam tham dự
 Nhật ký  Danh sách thi đấu
 Tổng hợp thành tích giải  Tổng hợp thành tích năm
 Kỷ lục QG mới  Kỷ lục Quốc gia cũ
 HUY CHƯƠNG  MEDAL

——————————————————————————————

Xem dạng văn bản ở cuối dòng – pdf

THỨ NGÀY GIỜ NỘI DUNG   ↓
 T7  24.07  06:30  10m Súng trường hơi nữ  pdf
 08:45  10m Súng trường hơi nữ – C.kết Ybe    pdf
 11:00  10m Súng ngắn hơi nam  pdf
 13:30  10m Súng ngắn hơi nam – C.kết  LIVE     pdf
 CN  25.07  07:00  10m Súng ngắn hơi nữ    pdf
 09:15  10m Súng ngắn hơi nữ – Chung kết    pdf
 07:00  Đĩa bay Skeet nữ – 1  pdf
 07:30  Đĩa bay Skeet nam – 1  pdf
 11:00  10m Súng trường hơi nam    pdf
 13:30  10m Súng trường hơi nam – Chung kết    pdf
 T2  26.07  07:00  Đĩa bay Skeet nữ – 2  pdf
 12:50  Đĩa bay Skeet nữ – Chung kết     pdf
 
 08:00  Đĩa bay Skeet nam – 2  pdf
 13:50  Đĩa bay Skeet nam – Chung kết    pdf
 T3  27.07  07:00  10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội    pdf
 07:45  10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – Bán kết    pdf
 09:00  10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – C.kết    pdf
 11:15  10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội    pdf
 12:00  10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội – Bán kết    pdf
 13:15  10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội – C.kết    pdf
 T4  28.07  07:00  Đĩa bay Trap nữ – 1  pdf
 07:25  Đĩa bay Trap nam – 1  pdf
 T5  29.07  07:00  Đĩa bay Trap nữ – 2    pdf
 12:30  Đĩa bay Trap nữ – Chung kết     pdf
 07:50  Đĩa bay Trap nam – 2    pdf
 13:10  Đĩa bay Trap nam – Chung kết     pdf
 07:00  25m Súng ngắn thể thao nữ – 1    pdf
 T6  30.07  07:00  25m Súng ngắn thể thao nữ – 2    pdf
 12:00  25m Súng ngắn thể thao nữ – Chung kết     pdf
 T7  31.07  07:00  Đĩa bay Trap hỗn hợp    pdf
 11:30  Đĩa bay Trap hỗn hợp – Chung kết     pdf
 10:00  50m Súng trường 3 tư thế nữ    pdf
 14:00  50m Súng trường 3 tư thế nữ – Chung kết     pdf
 CN  01.08  06:30  25m Súng ngắn bắn nhanh nam – 1    pdf
 T2  02.08  06:30  25m Súng ngắn bắn nhanh nam – 2    pdf
 12:30  25m Súng ngắn bắn nhanh nam – Chung kết     pdf
 09:30  50m Súng trường 3 tư thế nam    pdf
 14:50  50m Súng trường 3 tư thế nam – Chung kết     pdf