Danh sách đoàn Thể thao Việt Nam
 Đội tuyển Bắn súng QG Việt Nam tham dự
 Số lượng Vận động viên tham dự
 Tổng hợp thành tích  Results
 Nhật ký  Diary
 HUY CHƯƠNG  MEDAL
 HUY CHƯƠNG bắn súng  MEDAL Shooting
   NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG Tải  EVENT
 T 7  20.09  —  10m Súng ngắn hơi nữ  *  10m Air Pistol Women
 10m Súng ngắn hơi nữ - đồng đội  *  10m Air Pistol Women Team
       Chung kết 10m Súng ngắn hơi nữ  *  Final 10m Air Pistol Women
     
 —  50m Súng ngắn bắn chậm nam  *  50m Pistol Men
 50m Súng ngắn bắn chậm nam - đồng đội  *  50m Pistol Men Team
     Chung kết 50m Súng ngắn bắn chậm nam  *  Finals 50m Pistol Men
CN  21.09  —  10m Súng ngắn hơi nam  *  10m Air Pistol Men
 10m Súng ngắn hơi nam - đồng đội  *  10m Air Pistol Men Team
       Chung kết 10m Súng ngắn hơi nam  *  Finals 10m Air Pistol Men
 —  Trap nam  *  Trap Men
 Trap nam - đồng đội  *  Trap Men Team
       Chung kết Trap nam  *  Finasl Trap Men
 T 2  22.09  —  10m Súng trường hơi nữ  *  10m Air Rifle Women
 10m Súng trường hơi nữ – đồng đội  *  10m Air Rifle Women Team
       Chung kết 10m Súng trường hơi nữ  *  Finals 10m Air Rifle Women
 —  25m Súng ngắn thể thao nữ  *  25m Sport Pistol Women
 25m Súng ngắn thể thao nữ – đồng đội  *  25m Sport Pistol Women Team
       Chung kết 25m Súng ngắn thể thao nữ  *  Finals 25m Sport Pistol Women
 T 3  23.09  —  10m Súng trường hơi nam  *  10m Air Rifle Men
 10m Súng trường hơi nam – đồng đội  *  10m Air Rifle Men Team
       Chung kết 10m Súng trường hơi nam  *  Finals 10m Air Rifle Men
 —  Trap nữ  *  Trap Women
 Trap nữ – đồng đội  *  Trap Women Team
       Chung kết Trap nữ  *  Finals Trap Women
 T 4  24.09  —  50m Súng trường nằm nữ  *  50m Rifle Prone Women
 50m Súng trường nằm nữ – đồng đội  *  50m Rifle Prone Women Team
 —  25m Súng ngắn bắn nhanh nam  *  25m Rapid fire Pistol
 25m Súng ngắn bắn nhanh nam – đồng đội  *  25m Rapid fire Pistol Men Team
     Chung kết 25m Súng ngắn bắn nhanh nam  *  Finals 25m Rapid fire Pistol
 T 5  25.09  —  50m Súng trường nằm nam  *  50m Rifle Prone Men
 50m Súng trường nằm nam – đồng đội  *  50m Rifle Prone Men Team
       Chung kết 50m Súng trường nằm nam  *  Finals 50m Rifle Prone Men
 —  25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam  *  25m Standard Pistol men
 25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam - đồng đội  *  25m Standard Pistol men Team
 —  10m Súng trường di động nam  *  10m Running Target Men
 10m Súng trường di động nam - đồng đội  *  10m Running Target Men Team
       Chung kết 10m Súng trường di động nam  *  Finals 10m Running Target Men
 —  Double Trap nữ  *  Double Trap Women
 Double Trap nữ - đồng đội  *  Double Trap Women Team
 —  Double Trap nam  *  Double Trap Men
 Double Trap nam - đồng đội  *  Double Trap Men Team
       Chung kết Double Trap nam  *  Finals Double Trap Men
 T 6  26.09  —  50m Súng trường 3×20 nữ  *  50m 3 Position Women
 50m Súng trường 3×20 nữ – đồng đội  *  50m 3 Position Women Team
     Chung kết 50m Súng trường 3×20 nữ  *  Finals 50m 3 Position Women
 —  25m Súng ngắn ổ quay nam  *  25m Center Fire Pistol Men
 25m Súng ngắn ổ quay nam – đồng đội  *  25m Center Fire Pistol Men Team
 —  10m Súng trường di động nữ  *  10m Running Target Women
 10m Súng trường di động nữ – đồng đội  *  10m Running Target Women Team
       Chung kết 10m Súng trường di động nữ  *  Finals 10m Running Target Women
 T 7  27.09  —  50m Súng trường 3×40 nam  *  50m 3 Position Men
 50m Súng trường 3×40 nam – đồng đội  *  50m 3 Position Men Team
     Chung kết 50m Súng trường 3×40 nam  *  Finals 50m 3 Position Men
 —  10m Súng trường di động hỗn hợp nam  *  10m Running Target Mixed Men
 10m S.trường di động hỗn hợp nam – đồng đội  *  10m Running Target Mixed Men Team
 —  Skeet Nữ  *  Skeets Women
 Skeet Nữ – đồng đội  *  Skeets Women Team
       Chung kết Skeet Nữ  *  Finasl Skeets Women
 T 3  30.09  —  Skeet Nam  *  Skeets Men
 Skeet Nam – đồng đội  *  Skeets Men Team
       Chung kết Skeet Nam  *  Finals Skeets Men

- Tin tức liên quan bấm vào đây