ISSF WORLD CUP SHOTGUN
NICOSIA, CYP
10 Jun – 16 Jun 2013
TỔNG HỢP HUY CHƯƠNG
Tải về thành tích tại đây
 
  THỨ NGÀY GiỜ VIE NỘI DUNG CYP TIME EVENT
Chủ nhật 22:30 Khai mạc 18:30 Opening Ceremony
Thứ 2 10.06.2014 12:00 – 20:05 Trap nữ 08:00 – 16:05 Trap Women
  21:00 Chung kết Trap nữ 17:00 Finals Trap Women
Thứ 3 11.06.2013 13:00 – 20:00 Trap nam 09:00 – 16:00 Trap Men day
21:00 Chung kết Trap nam 17:00 Finals Trap Men
Thứ 4 12.06.2013 13:00 – 20:00 Tập luyện Double Trap nam 09:00 – 16:00 Pre-Event Training Double Trap Men
Thứ 5 13.06.2013 13:00 – 20:00 Double Trap nam 09:00 – 16:00 Double Trap Men
21:00 Chung kết Double Trap nam 17:00 Finals Double Trap Men
Thứ 6 14.06.2013 11:30 – 23:00 Tập luyện Skeet 07:30 – 19:00 Pre-Event Training Skeet
Thứ 7 15.06.2013 12:00 – 19:30 Skeet nam 1 08:00 – 15:30 Skeet Men day 1
12:00 – 21:00 Skeet nữ 08:00 – 17:00 Skeet Women
21:45 Chung kết Skeet nữ 17:45 Finals Skeet Women
Chủ nhật 16:06.2013 13:00 – 20:00 Skeet nam 2 09:00 – 16:00 Skeet Men day 2
21:00 Chung kết Skeet nam 17:00 Finals Skeet Men