ĐÀ NẴNG
 21.07 – 31.07.2022
 ĐĂNG KÝ  Điều lệ
 DANH SÁCH  Lịch
 LƯỢT ĐẤU
 SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN  Kỷ lục đến hiện tại
 SỐ LƯỢNG TỪNG NỘI DUNG
 SỐ ĐEO
 NHẬT KÝ GIẢI
 TỔNG HỢP THÀNH TÍCH GIẢI  Tổng hợp thành tích năm
 HUY CHƯƠNG CÁ NHÂN  Biên bản các loại
 HUY CHƯƠNG  Mẫu đăng ký thi đấu
   KỶ LỤC MỚI GIẢI NÀY  Mẫu Đăng ký làm thẻ HLV, VĐV
   BÌA  ADMIN

——————————————————————————————–

Ngày Giờ Nội dung  
21.07 08:00 – 16:30 BTC đón tiếp
08:00 – 16:30 VĐV tập luyện
09:00 – 10:30 Họp Trọng tài
22.07 08:00 – 16:00 VĐV tập luyện
09:00 – 10:30 BTC họp với trưởng đoàn, Lãnh đội
09:00 – 11:30 Kiểm tra vũ khí, trang bị
23.07 08:00 – 09:30 10m Súng trường hơi nam  pdf
14:00 10m Súng trường hơi nam – Chung kết  pdf
08:00 – 09:45 50m Súng ngắn nam  pdf
08:00 – 08:45 25m Súng ngắn thể thao nữ  pdf
13:00 25m Súng ngắn thể thao nữ – Chung kết  pdf
24.07 08:00 – 12:30 10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nữ  pdf
13:00 10m S.trường hơi di động tiêu chuẩn nữ – C.kết  pdf
08:00 – 09:30 10m Súng trường hơi nữ  pdf
13:00 10m Súng trường hơi nữ – Chung kết  pdf
08:00 25m Súng ngắn bắn nhanh nam  pdf
13:00 25m Súng ngắn bắn nhanh nam – Chung kết  pdf
25.07 08:30 Khai mạc, trao thưởng 
10:30 10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nam  pdf
10m S.trường hơi di động tiêu chuẩn nam – C.kết  pdf
10:30 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội Live  pdf
10:30 25m Súng ngắn thể thao nam  pdf
26.07 08:00 10m Súng trường hơi di động hỗn hợp nữ  pdf
08:00 10m Súng ngắn hơi nam  pdf
14:00 10m Súng ngắn hơi nam – Chung kết Live  pdf
08:00 50m Súng trường nằm nam  pdf
27.07 08:00 10m Súng trường hơi di động hỗn hợp nam  pdf
08:00 50m Súng trường 3 tư thế nữ  pdf
13:00 50m Súng trường 3 tư thế nữ – Chung kết  pdf
08:00 10m Súng ngắn hơi nữ  pdf
14:00 10m Súng ngắn hơi nữ – Chung kết Live  pdf
08:00 25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam  pdf
28.07 08:00 50m Súng trường 3 tư thế nam  pdf
08:00 50m Súng trường 3 tư thế nam - Chung kết  pdf
08:00 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội Live  pdf
29.07 08:00 25m Súng ngắn ổ quay nam  pdf
08:00 50m Súng trường nằm nữ  pdf
11:00 Bế mạc