ENGLISH

TRUNG TÂM HL TT QG HÀ NỘI. 18.03 – 25.03.2018

 Đăng ký sơ bộ  Điều lệ và lịch
 Số lượng tham dự  Công văn thay đổi thời gian thi đấu
 Nhật ký
 Tổng hợp thành tích giải  Tổng hợp thành tích năm
 Kỷ lục mới – 9 *  Kỷ lục Quốc gia cũ
 HUY CHƯƠNG  HUY CHƯƠNG

——————————————————————————————

THỨ  NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG  KL*
 T6  16.03  08:00  Đón tiếp các đoàn
 08:00  Tập luyện các tuyến
 09:00  Họp trọng tài
 T7  17.03  08:00  Tập luyện các tuyến
 09:00  BTC họp với Trưởng đoàn, Lãnh đội các đoàn
 09:00  Kiểm tra vũ khí, trang bị của VĐV
 CN  18.03  09:00  10m Súng trường hơi nam    pdf
 10m Súng trường hơi nam – Chung kết   
   09:00  50m Súng ngắn bắn chậm nam    pdf
 T2  19.03  09:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ  **  pdf
 10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ – Chung kết   
 09:00  10m Súng ngắn hơi nữ  **  pdf
 10m Súng ngắn hơi nữ – Chung kết   
 09:00  25m Súng ngắn bắn nhanh nam    pdf
   25m Súng ngắn bắn nhanh nam – Chung kết   
 09:00  50m Súng trường nằm nữ    pdf
 T5  22.03  08:30  10m Súng ngắn hơi nam    pdf
 10m Súng ngắn hơi nam – Chung kết   *  
 09:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam    pdf
 10m S.trường di động tiêu chuẩn nam – Chung kết 
 09:00  25m Súng ngắn thể thao nữ    pdf
   25m Súng ngắn thể thao nữ – Chung kết   
 09:00  50m Súng trường nằm nam    pdf
 T6  23.03  09:00  25m Súng ngắn thể thao nam    pdf
   09:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nữ    pdf
 09:00  50m Súng trường 3×20 nữ    pdf
 14:00  50m Súng trường 3×20 nữ – Chung kết   *  
 T7  24.03  08:30  10m Súng trường hơi nữ  **  pdf
   14:00  10m Súng trường hơi nữ – Chung kết     
 08:30  25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam    pdf
   08:30  10m Súng trường di động hỗn hợp nam    pdf
 08:30  50m Súng trường 3×40 nam    pdf
   14:00  50m Súng trường 3×40 nam – Chung kết   *  
 CN 25.03  08:30  25m Súng ngắn ổ quay nam    pdf
   11:00  Bế mạc, trao thưởng
Giờ thông báo là giờ bắn tính điểm