TIỀN ĐẠI HỘI THỂ THAO ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ 31 NĂM 2021 (2022)
 12.04 – 16.04.2022
 ĐĂNG KÝ  Điều lệ
 SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN  Lịch
 LƯỢT ĐẤU  Kỷ lục QG đến hiện tại
 SỐ LƯỢNG TỪNG NỘI DUNG  Tổng hợp thành tích năm
 DANH SÁCH THI ĐẤU
 NHẬT KÝ GIẢI
 TỔNG HỢP THÀNH TÍCH
 HUY CHƯƠNG

——————————————————————————————–

 

 TIỀN ĐẠI HỘI THỂ THAO ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ 31 NĂM 2022 (2021)
 12.04 – 16.04.2022
 ——————————————————————————————–
 NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG    EVENT
 12.04  09:00 – 10:15  10m Súng trường hơi nam  pdf  10m Air Rifle Men
 T3  11:15  10m Súng trường hơi nam – Chung kết  pdf  Final 10m Air Rifle Men
 10:45 – 12:00  10m Súng trường hơi nữ  pdf  10m Air Rifle Women
 13:00  10m Súng trường hơi nữ - Chung kết  pdf  Final 10m Air Rifle Women
 09:00 - 12:00  25m Súng ngắn thể thao nữ  pdf  25m Sport Pistol Women
 14:00  25m Súng ngắn thể thao nữ - Chung kết  pdf  Final 25m Sport Pistol Women
 09:00 – 10:30  50m Súng ngắn nam  pdf  50m Pistol Men
 13.04  09:00 – 10:15  10m Súng ngắn hơi nam  pdf  10m Air Pistol Men
 T4  11:15  10m Súng ngắn hơi nam - Chung kết  pdf  Final 10m Air Pistol Men
 10:45 – 12:00  10m Súng ngắn hơi nữ  pdf  10m Air Pistol Women
 13:00  10m Súng ngắn hơi nữ - Chung kết  pdf  Final 10m Air Pistol Women
 09:00 – 11:45  50m Súng trường 3 tư thế nam  pdf  50m Rifle 3 Positions Men
 14:30  50m Súng trường 3 tư thế nam - Chung kết  pdf  Final 50m Rifle 3 Positions Men
 09:00 – 11:00  10m Súng trường hơi di động nữ  pdf  10m Running Target Women
 15:00  Trao thưởng đợt 1 (HT Trường bắn)
 14.04  09:00 – 11:00  25m Súng ngắn bắn nhanh nam  pdf  25m Rapid Fire Pistol Men
 T5  13:00  25m Súng ngắn bắn nhanh nam - Chung kết  pdf  Final 25m Rapid Fire Pistol Men
 09:00 – 11:45  50m Súng trường 3 tư thế nữ  pdf  50m Rifle 3 Positions Women
 14:30  50m Súng trường 3 tư thế nữ - Chung kết  pdf  Final 50m Rifle 3 Positions Women
 15.04  09:00 - 09:30  10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội 1  pdf  10m Air Pistol Mixed Team (Q1)
 T6  09:50 – 10:10  10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội 2  pdf  10m Air Pistol Mixed Team (Q2)
 10m S.ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – Tranh HC  pdf  10m Air Pistol Mixed Team – Medal Match
 09:00 – 12:00  10m Súng trường hơi di động nam  pdf  10m Running Target Men
 15:00  Trao thưởng đợt 2 (HT Trường bắn)
 16.04  09:00 – 10:30  25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam  pdf  25m Standard Pistol Men
 T7  09:00 - 09:30  10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội 1  pdf  10m Air Rifle Mixed Team (Q1)
 09:50 – 10:10  10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội 2  pdf  10m Air Rifle Mixed Team (Q2)
 10m S.trường hơi hỗn hợp đồng đội – Tranh HC  pdf  10m Air Rifle Mixed Team - Medal Macht
 13:00  Trao thưởng, bế mạc (HT Trường bắn)