ENGLISH

Điều lệ và Lịch
Số lượng tham dự
Nhật ký
Tổng hợp thành tích giải
Tổng hợp thành tích năm
Kỷ lục mới – 0 * ——————-Kỷ lục cũ
HUY CHƯƠNG
THỨ NGÀY GIỜ NỘI DUNG KL Tải về
T5 03.08 08:00 Khai mạc
09:00 10m Súng trường hơi nữ    pdf
09:00 25m Súng ngắn thể thao nữ    pdf
09:00 50m Súng ngắn bắn chậm nam    pdf
Huy chương đến 03.08.2017    pdf
T6 04.08 08:30 10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ    pdf
08:30 10m Súng trường hơi nam    pdf
08:30 25m Súng ngắn bắn nhanh nam    pdf
Huy chương đến 04.08.2017    pdf
T7 05.08 08:30 10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam    pdf
08:30 10m Súng ngắn hơi nữ    pdf
08:30 50m Súng trường nằm nữ    pdf
08:30 25m Súng ngắn ổ quay nam    pdf
Huy chương đến 05.08.2017    pdf
CN 06.08 08:30 10m Súng trường di động hỗn hợp nữ    pdf
08:30 10m Súng ngắn hơi nam    pdf
08:30 50m Súng trường 3×40 nam    pdf
Huy chương đến 06.08.2017    pdf
T2 07.08 08:30 10m Súng trường di động hỗn hợp nam    pdf  
08:30 25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam    pdf
08:30 50m Súng trường 3×20 nữ    pdf
Huy chương đến 07.08.2017    pdf
 
T3 08.08 08:30 25m Súng ngắn thể thao nam    pdf
08:30 50m Súng trường bắn nằm nam    pdf
Huy chương đến hoàn thành    pdf
11:00 Trao thưởng, Bế mạc 
Giờ thông báo là giờ bắn tính điểm