ĐÀ NẴNG, 25.11 – 26.11.2021

ĐĂNG KÝ ONLINE

XEM ĐÃ ĐĂNG KÝ

——————————————————————————————–

 NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG  
 25.11  08:00  Khai mạc
 09:00  10m Súng trường hơi nam
 11:00  10m Súng trường hơi nam – Chung kết  Live
 09:00  10m Súng trường di động nam
 12:00  10m Súng trường di động nam – Chung kết  Live
 14:00  10m Súng trường hơi nữ
 16:00  10m Súng trường hơi nữ – Chung kết  Live
 26.11  09:00  10m Súng ngắn hơi nữ
 12:00  10m Súng ngắn hơi nữ – Chung kết  Live
 09:00  10m Súng trường di động nữ
 12:00  10m Súng trường di động nữ – Chung kết  Live
 14:00  10m Súng ngắn hơi nam
 16:00  10m Súng ngắn hơi nam – Chung kết  Live