Danh sách Đội tuyển bắn súng Việt Nam tham dự
 Nhật ký
 Tổng hợp thành tích giải
 Tổng hợp thành tích năm
 Kỷ lục mới 20*——————-Kỷ lục cũ
 HUY CHƯƠNG
THỨ  NGÀY GIỜ  NỘI DUNG KL Tải về
T7  19.08  Khai mạc SEA Games
CN  20.08
T2  21.08  08:30  Đĩa bay Double Trap nam  * pdf
 Đĩa bay Double Trap nam – Chung kết  * pdf
 Huy chương đến 21.08.2017   pdf
T3  22.08  08:00  10m Súng trường hơi nam  * pdf
 10m Súng trường hơi nam – Chung kết   pdf
 08:00  50m Súng ngắn bắn chậm nam  * pdf
 50m Súng ngắn bắn chậm nam – Chung kết  * pdf
 08:00  25m Súng ngắn thể thao nữ  * pdf
 25m Súng ngắn thể thao nữ - Chung kết  * pdf
 Huy chương đến 22.08.2017   pdf
T4  23.08  08:00  25m Súng ngắn bắn nhanh nam   pdf
 25m Súng ngắn bắn nhanh nam – Chung kết  *  pdf
 08:30  Đĩa bay Skeet nam  * pdf
 Đĩa bay Skeet nam – Chung kết  * pdf
 Huy chương đến 23.08.2017   pdf
T5  24.08  08:00  10m Súng ngắn hơi nữ   pdf
 10m Súng ngắn hơi nữ – Chung kết  * pdf
 08:00  50m Súng trường nằm nam – 1   pdf
 50m Súng trường nằm nam – 2   pdf
 50m Súng trường nằm nam   pdf
 50m Súng trường nằm nam – Chung kết  * pdf
 08:00  50m Súng trường nằm nữ – 1   pdf
 50m Súng trường nằm nữ - 2   pdf
 08:00  50m Súng trường nằm nữ   pdf
 Huy chương đến 24.08.2017   pdf
T6 25.08  08:00  50m Súng trường 3×40 nam  * pdf
 50m Súng trường 3×40 nam – Chung kết  * pdf
 08:00  10m Súng trường hơi nữ  * pdf
 10m Súng trường hơi nữ – Chung kết  * pdf
 Huy chương đến 25.08.2017   pdf
T7  26.08  08:00  50m Súng trường 3×20 nữ  * pdf
 50m Súng trường 3×20 nữ – Chung kết  * pdf
 08:30  Đĩa bay Trap nam   pdf
 Đĩa bay Trap nam – Chung kết  * pdf
 08:30  10m Súng ngắn hơi nam   pdf
 10m Súng ngắn hơi nam – Chung kết   pdf
 Huy chương đến hoàn thành   pdf
T4  30.08  Bế mạc SEA Games

NỘI DUNG THI ĐẤU BẮN SÚNG TẠI SEA GAMES 29 NĂM 2017

 Cá nhân  nam
 1.  10m Súng ngắn hơi nam    -
 2.  10m Súng trường hơi nam    -
 3.  50m Súng ngắn bắn chậm nam    -
 4.  25m Súng ngắn bắn nhanh nam    -
 5.  50m Súng trường 3×40 nam    -
 6.  50m Súng trường nằm nam    -
 7.  Đĩa bay Skeet nam    -
 8.  Đĩa bay Trap nam    -
 9.  Đĩa bay Double Trap nam    -
Cá nhân  nữ
 1.  10m Súng ngắn hơi nữ    -
 2.  10m Súng trường hơi nữ    -
 3.  25m Súng ngắn thể thao nữ    -
 4.  50m Súng trường 3×20 nữ    -
 5.  50m Súng trường nằm nữ    -