Tổng hợp thành tích giải
HUY CHƯƠNG MEDAL
THỨ NGÀY GIỜ NỘI DUNG   EVENT
CN 19.03 Đĩa bay Trap nữ  pdf Trap Women
Đĩa bay Trap nữ – Chung kết  pdf Final Trap Women
T2 20.03 Đĩa bay Trap nam  pdf Trap Men
Đĩa bay Trap Men – Chung kết  pdf Final Trap Men
T3 21.03 Trap Mixed Team Trap Mixed Team
Final Trap Mixed Team – Chung kết Final Trap Mixed Team
T4 22.03 Đĩa bay Double Trap nam  pdf Double Trap Men
Đĩa bay Double Trap nam – Chung kết  pdf Final Double Trap Men
T7 25.03 Đĩa bay Skeet nữ  pdf Skeet Women
Đĩa bay Skeet nữ – Chung kết  pdf Final Skeet Women
CN 26.03 Đĩa bay Skeet nam  pdf  Skeet Men
Đĩa bay Skeet nam – Chung kết  pdf Final Skeet Men