TRUNG TÂM HL TT QG – ĐÀ NẴNG, 11.06 – 19.06.2018

 Đăng ký sơ bộ  Điều lệ và lịch
 Số lượng thành viên tham dự  Lập Kỷ lục TTN 24
 Nhật ký  Phá Kỷ lục TTN 04
 Tổng hợp thành tích giải  Tổng hợp thành tích năm
 Kỷ lục Thanh thiếu niên mới – 28   Kỷ lục cũ
 HUY CHƯƠNG  MEDAL

——————————————————————————————

 THỨ  NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG KLTTN  ↓
 T2  11.06  08:00  BTC đón tiếp các đoàn
 08:00  Tập luyện các tuyến
 09:00  Họp trọng tài
 T3  12.06  08:00  Tập luyện các tuyến
 09:00  Kiểm tra vũ khí, trang bị
 09:00  BTC họp với lãnh đội, trưởng đoàn
 T4  13.06  08:00  Khai mạc
 09:00  10m Súng trường hơi phổ thông nam – 16 HCM. VP  pdf
 09:00  10m Súng trường hơi phổ thông nam – 18 VP. HCM  pdf
 T5  14.06  08:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ – 16 HN. TH  pdf
 12:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ – 18 ĐL. HN  pdf
 08:00  10m Súng trường hơi phổ thông nữ – 16 2 HCM  pdf
 11:15  10m Súng trường hơi phổ thông nữ  - 18 2 HCM  pdf
 T6  15.06  08:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam – 16 HP  pdf
 12:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam – 18  pdf
 08:00  10m Súng trường hơi nam – 16 2 VP  pdf
 11:45  10m Súng trường hơi nam – 18 HCM. HN  pdf
 T7  16.06  08:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nữ – 16  pdf
 08:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nữ – 18  pdf
 08:00  10m Súng trường hơi nữ – 16 QĐ. HCM  pdf
 08:00  10m Súng trường hơi nữ – 18 HCM. HN  pdf
 CN  17.06  08:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nam – 16 2 HP  pdf
 10:30  10m Súng trường di động hỗn hợp nam – 18  pdf
 08:00  10m Súng ngắn hơi nam – 16  pdf
 09:30  10m Súng ngắn hơi nam – 18  pdf
 T2  18.06  08:00  10m Súng ngắn hơi nữ – 16 DN. HCM  pdf
 09:30  10m Súng ngắn hơi nữ – 18 2 CAND  pdf
 15:00  Bế mạc
 TRONG CÁC NGÀY THI ĐẤU
 Được tập luyện từ sau khi kết thúc nội dung thi đấu đến 17:00 cùng ngày